• Viktoria familiesenter
  Viktoria familiesenter
 • Lekeplass
  Lekeplass
 • Lekerom
  Lekerom
 • Fellesstue for beboerne i de tre hyblene i hus 1
  Fellesstue for beboerne i de tre hyblene i hus 1
 • Felles kjøkken for beboerne i hyblene i hus 1
  Felles kjøkken for beboerne i hyblene i hus 1
 • Fellesstue
  Fellesstue
 • Stuen i en av leilighetene i hus 2
  Stuen i en av leilighetene i hus 2
Dette har vi hos oss
 • Felles TV-rom
 • Spill
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Sandkasse
 • Felles oppholdsrom
 • Leker
 • Lekeplass
 • Hagemøbler
 • Grill
 • Egne hybler
 • Utstyr til utendørsaktiviteter
 • Bøker
 • Møterom
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Viktoria familiesenter ligger i Trondheim kommune, nærmere bestemt på Lade.

Senteret ligger i landlige omgivelser utenfor bykjernen. Det er flere lekeplasser i umiddelbar nærhet, i tillegg til turstien Ladestien som går langs Trondheimsfjorden og er et fint utgangspunkt for badeliv, joggeturer, eller lek i fjæra for hele familien. Ringve botaniske hage ligger ti minutters gange fra senteret og her er det blant annet andedam og et stort parkanlegg med mulighet for aktiviteter av forskjellig slag. I nærmiljøet ligger det også både barnehager og skoler.

Det er kort vei til kjøpesentre og butikker slik at du og familien din lett kan gjøre nødvendige innkjøp.

Senteret er om lag 30 minutters gange fra Trondheim sentrum, og det er godt utbygde bussforbindelser med holdeplass bare fem minutter unna. I tillegg er det kort vei til jernbane og flyplass.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Senteret har psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærer, vernepleier, familieterapeuter og fysioterapeut som jobber i tverrfaglige team i arbeidet med familiene.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Statsforvalteren i Trøndelag skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Konsultasjonstilbud for fagfolk som jobber med gravide, sped- eller småbarn i risiko

Konsultasjonstilbud for fagfolk som jobber med gravide, sped- eller småbarn i risiko

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) og Bufetat, ved Viktoria familiesenter, har et felles konsultasjonstilbud som driftes av terapeuter med spisskompetanse på de yngste barna (0 til 6 år). Formålet er å gi fagfolk som jobber med gravide og barn under skolealder bistand i deres arbeid med de yngste barna og deres familier ved bekymring for barnets utvikling og/eller omsorgssituasjon. Konsultasjonene kan være anonyme eller med samtykke fra foreldrene. 

Hvem kan henvende seg?

Målgruppene for tilbudet er lokalt barnevern, sosialtjeneste, NAV, psykiatritjeneste, PP-tjeneste, barnehage, politi, barneavdeling, habiliteringstjeneste, voksenpsykiatri, rustjeneste, familievern, helsestasjon, helsesøster, kommunelege, annet helsepersonell, med flere.

Hvorfor be om konsultasjon? Aktuelle problemstillinger: 

 • Du/dere trenger noen å tenke, vurdere sammen med for å komme videre i arbeidet med barnet og familien 
 • Dere trenger «utenfra blikket» og vurderingene til noen som ikke jobber tett med familien
 • Du/dere er usikre på veien videre når det gjelder et barn i risiko, eller hvordan en kan hjelpe den gravide kvinnen/paret
 • Du/dere er bekymret for barnets utvikling, samspill og/eller omsorgssituasjon
 • Du/dere ønsker å drøfte egne observasjoner og vurderinger, ens rolle og ansvar, valg av framgangsmåte og tiltak, samt hva andre etater kan bistå med
 • Du/dere er usikre på i hvor stor grad foreldres problemer (eksempelvis rus, psykiske problemer, vold i nære relasjoner) påvirker barnet

Hvordan ta kontakt?

Du kan kontakte konsultasjonsteamet på telefon eller e-post til BUP eller Bufetat med en kort beskrivelse av behovet for konsultasjon. Vi vil i fellesskap finne ut hvilken type konsultasjon som er best egnet, det kan variere mellom video, telefon eller et direkte møte med terapeutene. Vi bestreber oss på å kunne gi et tilbud så raskt som mulig etter forespørselen er mottatt.

Kontaktinformasjon 

Har dere et barn dere er bekymret for og ønsker andre fagfolks innspill og vurderinger, ta kontakt.

Gi beskjed når dere ringer om at saken gjelder BUP og Bufetats konsultasjonstilbud for gravide, sped- og småbarn. 

Den instansen som gir konsultasjon har ikke noe videre ansvar i saken, og verken BUP-klinikk eller Viktoria familiesenter fører journal som følger barnet.

Les mer om tilbudet på nettsidene til St.Olavs Hospital - Gravide, sped- og småbarn i risiko.

Vår visjon: Trygghet gir vekst og utvikling
Besøksadresse

Østmarkveien 26 F, 7040 Trondheim

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 530

Epost
viktoria.familiesenter@bufetat.no
Karin Bele
Leder

Tlf: 466 17 532