• Holtanløkka - hagen
  Holtanløkka - hagen
 • anløkka lekerom
  anløkka lekerom
 • Holtanløkka kjøkken
  Holtanløkka kjøkken
 • Holtanløkka stua med peis
  Holtanløkka stua med peis
 • Holtanløkka - stue
  Holtanløkka - stue
 • Holtanløkka terrasse
  Holtanløkka terrasse

Holtanløkka

Dette har vi hos oss
 • Basketball
 • Egne leiligheter
 • Egen nøkkel
 • Felles kjøkken
 • Felles TV-rom
 • Huske
 • Spill
 • Sandkasse
 • Stor uteplass og plen
 • Trådløst nettverk
 • Telt eller lavvo
 • Trampoline
 • Utendørs lekeapparater
 • Vaskerom
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Holtanløkka ligger i gangavstand fra Stokke sentrum, i landlige og rolige omgivelser. Fra Stokke er det ca. 20 minutter med bil til Tønsberg.

Offentlig transport

Det er hyppige buss og togavganger til både Sandefjord og Tønsberg. Det tar ca. ti minutter å kjøre til nærmeste flyplass som er Torp Sandefjord lufthavn. 

Skole og barnehage

Hvis det er mulig skal barnet gå i barnehagen og på skolen som de gjør hjemme.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er ansvarlig for skoleopplegget i perioden på Holtanløkka. Det tilrettelegges individuelt i samarbeid med hjemskolen til barnet.

Ett tilbud til de barna som går i barnehage avtales lokalt. 

Fritidsaktiviteter

Dersom barna deltar på en fritidsaktivitet bør de få fortsette med det, så langt det lar seg gjøre.

Huset ligger nær flotte turområder med akebakker, lysløype, lekeplasser, svømmehall og Stokke idrettshall. Akersvannet er også et fint sted å være på sommeren.

Sentrum kan tilby kafeer, bibliotek, kjøpesenter og ulike butikker.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Vi er 9 ansatte på Holtanløkka. Vi som jobber her har tverrfaglig bakgrunn som barnevernpedagoger, familieterapeuter, førskolelærere, familieterapeuter, sykepleier og psykolog. Vi legger vekt på brukermedvirkning, samarbeid og transparent praksis. 

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

I den perioden dere er hos oss, vil det være faste treffpunkter med fokus på foreldrerollen. Faste samtaler, veiledning og treningssituasjoner blir tilpasset dere. Under samarbeidet vil dere få støtte fra oss i endring av hverdagssituasjoner som oppleves utfordrende for familien.

Å endre innarbeidede mønstre i hverdagen er krevende. Vi kaller derfor dette for treningssituasjoner. Dere må som oftest gjennomføre situasjonen på en ny måte flere ganger, før familien kan oppleve en positiv endring som gir nye varige handlingsmønstre. Disse treningssituasjonene er avtalt på forhånd. Situasjonen gjennomgås på forhånd og det er avtalt hvordan vi skal støtte dere. Det kan være direkte veiledning i situasjonen eller observasjon med samtale/refleksjon i etterkant.

Samspillsveiledning

Vi filmer og veileder deg om hvordan du og barnet er sammen. Samspillsveiledning og filmen setter fokus på det positive i måten du og barnet er på sammen, på hvordan dere kan forstå og støtte barnets/barnas utvikling.

Samtaler 

Vi har familie-, par- eller nettverkssamtaler, eventuelt har vi samtaler med deg alene. Under oppholdet blir vi enige i teamet om hvem som skal delta i samtalene. Samtalene har fokus på det dere har ønsket å jobbe med under oppholdet, og at dere som familie får den hjelpen dere mener dere trenger.

Vi har også samtaler med barna og foreldrene. I disse samtalene har vi fokus på at barna får sette sine ord på det de opplever.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Samarbeid

Samarbeid

På senteret er vi opptatt av samarbeid. Sammen med dere setter vi noen mål for den endringen dere ønsker å oppnå. Hva dere ønsker hjelp med og hvordan vi skal hjelpe dere, avtaler dere som familie, barneverntjenesten og vi på senteret. Sammen utarbeider vi en plan for arbeidet.

Samarbeidsmøte 

En gang i måneden har vi samarbeidsmøte. Der deltar du, barneverntjenesten og resten av teamet på Holtanløkka. Andre personer som er viktige for hverdagen din kan også delta. Møtene handler om å informere om målene dere og barneverntjenesten har for oppholdet. Sammen finner vi ut hvordan vi skal nå målene. Det vi kommer fram til skrives ned i en handlingsplan. Den endres underveis i oppholdet.

Midtveis i samarbeidet har vi prosessintervju. Hensikten med dette er å evaluere samarbeidet mellom dere og oss.

Behandlingstid og oppfølging 

Familien din kan bo hjemme eller på senteret. Alle bor hjemme hos seg selv i helgene. Behandlingstiden er ca. 4 måneder enten dere bor hjemme eller inne på senteret. Har dere bodd på senteret kan vi avtale oppfølging etter at dere har flyttet hjem. Det er barnet og samspillet i familien som vil stå i fokus.

Holtanløkka kan gi et tilbud til familier som ønsker:

 • Hjelp til å bedre strukturen i sin hverdag
 • Å bli mer positivt oppmerksomme på barna og familien som helhet
 • Å styrke sin positive ledelse som voksen overfor barna
 • Å utvikle og styrke en god måte å være sammen på som familie
 • Å få hjelp til å styrke båndene mellom familiensmedlemmer
 • Å øke sine husholdningsferdigheter

 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Huset har to leiligheter, med stue, to soverom og bad. Leilighetene er fullt møblert. Hvis dere ønsker å ta med private møbler som tar en del plass, avtales dette med personalet på forhånd. Utover det har vi blant annet felles kjøkken, tv-stue, lekerom, dagligstue og vaskerom.

Egen leilighet 

Dere bor i egen leilighet. Den vasker og klargjør dere, og før dere reiser hjem for helgen går vi sammen gjennom leiligheten. Dette på grunn av sikkerheten. Resten av huset tar vi sammen. 

Vi har to vaskemaskiner dere kan bruke. Vi har sengetøy og håndklær på senteret.

Økonomi 

Mens dere bor hos oss er mat og bolig på Holtanløkka gratis. Barnevernstjenesten finansierer oppholdet. Dere som foreldre disponerer barnetrygden som før. All aktivitet som dere er med på under oppholdet samt kollektiv transport betaler dere selv.

Tiden på Holtanløkka er viktig for at du og familien din skal nå de målene og den utviklingen som dere trenger. 

Besøk

Det er hyggelig at dere får besøk mens dere bor her, men det må avtales på forhånd av hensyn til andre familier og planer på huset.

Sentret har åpent fra mandag morgen til fredag ettermiddag. I helgene bor dere hjemme i deres egen bolig.

Medisiner 

Medisiner med rød trekant oppfordrer vi at dere oppbevarer innelåst i et felles medisinskap. Andre medisiner kan dere ha i leiligheten, men de må oppbevares på en forsvarlig måte.

Rus

Det er ikke tillat å være ruset eller oppbevare rusmidler i leiligheten eller andre steder på senteret.

Vi starter uken

Som en del av morgenkaffen på mandager planlegger vi uken sammen. Her skriver vi en ukeplan for hver familie og handleliste for matinnkjøp blir laget. Målet med møtet er å strukturere/organisere uka. Dette hjelper både dere og oss til å få en forutsigbar hverdag. Her kan dere snakke om det dere er opptatt av. 

Hver mandag har vi tematime. Her prater vi sammen om temaer som omhandler barns trivsel og utvikling. Har dere forslag til temaer eller har erfaringer dere vil dele, så kom gjerne med dette. Samtidig som dere har tematime tilrettelegger vi for lek og aktiviteter for barna.

Måltider

Vi handler mat sammen. Har du eller noen i din familie spesielle behov tar vi hensyn til dette. Frokost, lunsj og kvelds spiser dere når det passer for dere.

Hver fredag har vi felles lunsj. Middag planlegger dere sammen med den andre familien, hva dere skal spise og hvilken dag dere skal lage maten.

Dere har en dag hver i uka som dere lager middag. Dere kan få hjelp til matlaging hvis dere ønsker det. Vi spiser middag mellom 15.30 og 17.00.

Overlapping

Hver dag prøver vi å få til å møtes mellom kl. 15.00 – 15.30. Dere og vi som har vært sammen på dagen, og de som skal være sammen med dere på kvelden, snakker om dagen så langt, samt om planene videre for dagen.

Her fokuserer vi på tanker, opplevelser og refleksjoner dere har gjort dere, knyttet til foreldrerollen og samspill med barnet i løpet av dagen.

Husmøte

På torsdager har vi felles husmøte, hvis det er behov for det. Der kan både dere og vi ta opp saker som gjelder både praktiske ting på huset og om samarbeidet mellom familiene.

Aktiviteter for hele familien

Hver tirsdag ettermiddag tilrettelegger vi for formingsaktiviteter for dere. Her planlegger vi sammen ut fra barnets alder og interesser. 

Hver torsdag er det en aktivitet eller tur utenfor huset. Da møtes alle familiene som bor på Holtanløkka og familier som bor hjemme til felles tur. Vi blir enige om hvor turen går og vi tar med oss enkel mat.

Rettigheter når du bor på institusjon

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Sentre for foreldre og barn tilbyr utredning som en del av barnevernstjenestens
undersøkelse når det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

Senteret tilbyr også omsorgsendrende hjelpetiltak i etterkant av utredning, jf. barnevernsloven §§ 3-1, 2-2 og 2-3.

Hvordan be om bistand?

Følg lenken for å finne riktig henvisningsskjema og informasjon om saksgang.

Beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem

Vi har åtte familier som tar imot barn som trenger en stabil situasjon over lengere tid.

Oppfølging

Det er familiehjemkonsulenter som veileder familiene og har tett kontakt med barna.

Hjemmene

Barna blir fulgt opp på skole, i fritidsaktiviteter og kontakt med venner. Barna har kontakt med familie og nettverk.

Samarbeid

Vi har jevnlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten i kommunen og andre instanser.

Vil du vite mer?

Beredskapshjem

Beredskapshjem

I vår beredskapshjemavdeling jobber det fire konsulenter som veileder rundt 20 beredskapshjem. Medarbeiderne har etterutdanning i veiledningsmetodikk og faglig fokus på traumebevisst omsorg samt Circle of security. Noen har fordypning i andre emner og metodikk som Marte Meo, samtaler med barn, samt psykisk helse hos barn og unge. 

Vi har lang og god erfaring i å arbeide med barn i krise, og veiledning av beredskapshjem.

I tillegg veileder vi fosterhjem som har fått barn fra 0-4 år direkte plassert hos seg.

Psykologen ved Vestfold barne- og familiesenter bidrar regelmessig inn mot våre plasseringer.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 


Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både muntlig og skriftlig. 

Vi er sammen om utvikling!

Om senteret

Barne- og familiesenteret gir tilbud til barn til og med 12 år som har behov for akutt bistand (beredskapshjem) og spesialiserte fosterhjem. 

Familieavdelingen gir tilbud om utredning og hjelpetiltak til foreldre med barn i alderen 0-6 år. Utredningen og hjelpetiltaket kan foregå enten hjemmebasert, poliklinisk eller døgnbasert. 

Senteret jobber etter lov om barnevern (barnevernsloven) etter bestilling fra den kommunale barneverntjenesten. 

Avdelinger

 • Holtanløkka, §§ 2-2, 3-1, 2-3 og 3-4
 • 23 beredskapshjem, §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-5
 • 8 spesialiserte fosterhjem, § 5-1
Besøksadresse

Anton Jenssensgate 2, 3125 Tønsberg

Besøksadresse Holtanløkka

 • Grimestadveien 69, 3160 Stokke
 • Direktetelefon 466 18 082.
Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

 

Telefon

466 16 599

Epost
vestfold.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Lill-Heidi Thomassen
Lill-Heidi Thomassen
Enhetsleder

Tlf: 466 18 097