• Erik Børresen - huske i hagen
  Erik Børresen - huske i hagen
 • Sosial sone på Børresen
  Sosial sone på Børresen
 • Kjøkkenet på Børresen
  Kjøkkenet på Børresen
 • Lekerommet på Børresen
  Lekerommet på Børresen
 • Viser-boka-skalert.jpg
  Viser-boka-skalert.jpg
 • Hagen på Børresen
  Hagen på Børresen

Erik Børresen familieavdeling

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Egen nøkkel
 • Lekerom
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Huske
 • Stor uteplass og plen
Nærmiljøet, skole og fritidsaktiviteter

Nærmiljøet, skole og fritidsaktiviteter

Buskerud barne- og familiesenter ligger sentralt til i Drammen. Vi har gode turmuligheter i området med både parker, sjø, skog og vann i nærheten, og vi tilrettelegger for turer både med og uten ansatte. 

Offentlig transport

Det er gangavstand til sentrum og buss-/togstasjon.

Skole og barnehage 

Barn i skolealder fortsetter på sin egen skole dersom det er mulig. Lerberg skole- og kompetansesenter i Hokksund har ansvar for skolegangen til barn på institusjon, og mange av skolebarna hos oss går der.

Barn som går i barnehage i nærheten fortsetter i denne, men ikke full tid. 

Fritidsaktiviteter

Der er mange tilbud i umiddelbar nærhet; lekepark, skogssti, bibliotek, strandpromenade, kino, shoppingsentremuseumbowlingDrammensbadetUnion Scenelekeland m.m.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Vi  som jobber her møter dere med respekt, varme og aksept, og dere skal oppleve å bli sett.

Ansatte 

På familieavdelingen er vi 13 ansatte. Vi som jobber her er utdannet psykologer, familieterapeuter, barnevernspedagoger, førskolelærere og sosionomer med videreutdanning innen sped- og småbarns psykiske helse, tilknytning og samspill. Alle har lang erfaring fra arbeid med barn og familie.

Turnus 

Arbeidsdagen vår er tredelt, der vi jobber dag-, mellom- og kveldsvakt. Vi har også hvilende nattevakt. 

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Buskerud barne- og familiesenter foretar utredning som en del av barneverntjenestens undersøkelse. Denne utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes. Etter utredningen kan vi gi bistand til hjelpetiltak og oppfølging.  

Senterets del av undersøkelsen kan foregå enten som døgnopphold ved senteret, hjemme hos dere, som et poliklinisk dagtilbud eller som en kombinasjon av disse tre.  

Før innflytting 

Det er barneverntjenesten i din kommune som søker om bistand fra Buskerud barne- og familiesenter. Når det er bestemt at dere får plass, deltar du/dere foreldre i oppstartsmøte sammen med barneverntjenesten og senteret. Tema i møte er bakgrunn for søknaden, informasjon om senteret, motivasjon, vurdering av familiens utfordringer og styrker samt dine/deres tanker om dette. Vi snakker om når samarbeidet skal starte, hvor lenge det skal vare og andre ting som er viktig for dere å vite. Dere får nå en kontaktperson ved senteret. Det er mulig å ha omvisning på senteret i forkant av oppstartsmøte.

Døgnopphold

Du og familien din bor i egen leilighet. Utgifter til mat dekkes av senteret mens du bor på senteret. Vi har også noen fellesmåltider. Du har selv ansvar for planlegging og gjennomføring av dine egne måltider.

Ukeplan

Du og din familie får egen ukeplan med oversikt over alle aktiviteter.

Samarbeidsmøter

Vi har ukentlige samarbeidsmøte med dere og barneverntjenesten, slik at senterets utredning og barneverntjenestens undersøkelse henger godt sammen.

Samarbeid med familie og nettverk

Dersom det er mulig og ønskelig, samarbeider vi med øvrige familie og nettverk. Under oppholdet er det mulig å ha besøk.

Hjemreise og ferie

Annenhver helg reiser dere hjem slik at dere kan opprettholde dagliglivet og kontakten med nettverket hjemme. Det er også hjemreise i forbindelse med påske og jul. Senteret har feriestengt 4 uker på sommeren. 

Rettigheter når du bor på institusjon

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får innflytelse på hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre.

Les om hvilke rettigheter du har

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Utredning av og hjelpetiltak til familier med sped- og småbarn

Sentre for foreldre og barn tilbyr utredning som en del av barnevernstjenestens
undersøkelse når det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

Senteret tilbyr også omsorgsendrende hjelpetiltak i etterkant av utredning, jf. barnevernsloven § 3-1

Hvordan be om bistand?

Følg lenken for å finne riktig henvisningsskjema og informasjon om saksgang.

Beredskaps- og fosterhjem

Våre beredskaps- og fosterhjem

Våre beredskaps- og fosterhjem

Vi har en avdeling med 19 beredskapshjem som tar imot barn akutt, og fire spesialiserte fosterhjem. Fem beredskapshjems-/og familiehjemkonsulenter arbeider med å følge opp barna. De har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser, og driver veiledning og opplæring i beredskaps-/og familiehjemmene.

Konsulentene er barnevernspedagoger med ulike videreutdanninger, fordypning og spesialisering innenfor barn og unges psykiske helse, familieterapi, Marte Meo, veiledning mm. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

Vil du vite mer?

 

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Vi er sammen om utvikling!

Om senteret

Barne- og familiesenteret gir tilbud til barn til og med 12 år som har behov for akutt bistand (beredskapshjem) og spesialiserte fosterhjem. 

Familieavdelingen gir tilbud om utredning og hjelpetiltak til foreldre med barn i alderen 0-6 år. Utredningen og hjelpetiltaket kan foregå enten hjemmebasert, poliklinisk eller døgnbasert. 

Senteret jobber etter lov om barnevern (barnevernsloven) etter bestilling fra den kommunale barneverntjenesten. 

Avdelinger

 • Erik Børresen familieavdeling i Drammen, barnevernsloven §§ 2-2, 3-1, 2-3 og 3-4
 • Beredskapshjem, plasseringshjemler barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2,  5-1, 5-5
 • Spesialiserte fosterhjem, plasseringshjemler barnevernsloven § 5-1
Besøksadresse

Wildhagensvei 17, 3019 Drammen

Postadresse

Postboks
2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 17 820

Epost
buskerud.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Ellen Andersen
Ellen Andersen
Enhetsleder

Tlf: 466 16 159