En klage til Diskrimineringsnemnda i 2017 fra en bruker, satt fart i arbeidet med universell utforming i Vipps. Nå er de best i klassen og har revolusjonert og forenklet banktjenester. Betalingstjenesten Vipps ble vinner av Dogas innovasjonspris 2021.

Revolusjonerende forenkling

Betalingsløsningen Vipps ble lansert i 2015 og ble raskt den dominerende mobile betalingsløsningen i Norge. I dag har den 3,8 millioner brukere og har også tilført det norske språket et nytt ord «å vipse».  Gjennom et enkelt og brukervennlig design, kan man bruke appen på mobilen til å sende penger knyttet opp mot mobilnummer, betale regninger og sjekke saldo. Du kan også motta e-faktura og til og med purringer og inkasso i Vipps fremfor post. Ved å dele opp i enkle steg med få funksjoner, har det blitt en enorm forenkling av komplekse betalingsløsninger. De siste funksjonene i Vipps er skanning av QR-koder og at man automatisk kan få gjenkjent KID-nummer og til-kontonummer i papirregninger ved å ta et bilde med mobilen og la Vipps skanne det. Denne funksjonaliteten representerer et av de nyeste innovasjonsbidragene fra Vipps og forenkler betaling av papirregninger.

Klage om diskriminering ble vekker

I 2017 ble Vipps klaget inn for Diskrimineringsnemnda på grunn av manglende universell utforming. Nemnda kom til at Vipps ikke var universelt utformet og ga pålegg om retting. Da pålegget ikke ble etterkommet innen fristen, fattet nemnda vedtak om tvangsmulkt. Vipps rettet før frist, men dette ble en vekker og bidro til en ny retning for bedriften.  

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet:

«Siden 2017 har Vipps jobbet med å heve egen kompetanse på UU, for bedre å følge opp lovkravene i forskrift for universell utforming av IKT. Det har blitt jobbet med å få UU inn i hele designprosessen, med sjekklister på detaljnivå for punkter de må gjennom i ulike steg i produktets utvikling. Over tid har det blitt forankret solide etiske i Vipps verdier, der de i dag er knallharde på UU-krav mot underleverandører.»

Underveis i prosessen har de jobbet med innspill fra Diskrimineringsnemnda, samarbeid med Blindeforbundet og også brukeren som sendte inn klage.

Brukertesting og utvidet perspektiv

Vipps har i utviklingen involvert brukere på ulike nivå. De har intervjuet barn og unge og deres foreldre i forbindelse med utvikling av produkter rettet mot barn og unge. Vipps-teamet samarbeider med kundesenteret for å plukke opp hva folk sliter med, og hva de kan gjøre bedre. Vipps har også skapt en praksis der de gjennomfører innsiktsintervjuer på flere nivåer, inkludert brukertesting av prototyper.

I utviklingen av tjenesten har de hatt brukere med lav digital kompetanse og brukere som er nye i landet i fokus. Et klart og tydelig språk er viktig for at både eldre, barn, foreldre og kunder med kognitive utfordringer skal kunne forstå og bruke tjenesten. Derfor heter det eksempelvis «betalingsfrist» fremfor «forfallsdato» og «regning» i stedet for «faktura».
Vipps kan også håndtere at en bruker går fra å ha D-nummer (et midlertidig identitetsnummer for utenlandske personer) til å ha fått personnummer, og at en bruker har skiftet kjønn uten at hele appen må legges inn på nytt.

Delt ut fire ganger

Det var fjerde gangen Doga (Design og arkitektur Norge) delte ut innovasjonspriser for inkluderende design. Doga deler ut prisene på vegne av Kulturdepartementet. Prisene har blitt delt ut i 2011, 2014 og 2017, og går til oppdragsgivere, arkitekter og designere som har utviklet nyskapende og inkluderende løsninger med fokus på menneskelig mangfold. Kategoriprisene ble i år delt ut i arkitektur, landskapsarkitektur, transport, grafisk design, tjenestedesign og interaksjons- og informasjonsdesign. Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen. NRK TV, Vipps, nye Flytoget, Oslo kommunes visuelle identitet, Stovnertårnet og Vindmøllebakken bofellesskap vant hver sin kategori og konkurrerte om hovedprisen. Til slutt var det Vipps som gikk til topps og vant hovedprisen.

I 2011 vant Scandic Gardermoen hovedprisen. I 2014 vant St. Olavs Hospital, mens den norskbyggede sightseeingbåten Vision of the Fjords fikk hovedprisen i 2017.

VippsLogo.jpg

Foto: Logo Vipps