Norges eneste hjuldamper, Skibladner, skal ikke lenger ta med rullestolbrukere. Årsaken er krav til sikkerhet både for rullestolbrukere og andre passasjerer. Dette ønsker funksjonshemmedes organisasjoner en endring på. Alle skal ha tilgang til kulturminner. Henvisning til sikkerhet er ikke god nok grunn til manglende universell utforming, mener de. Nå går Riksantikvaren inn i saken.

Skibladner
Saken om rullestolnekt kom opp da Oplandske Dampskibsselskab annonserte at de fra og med neste år ville de ikke lenger kunne ta med rullestolbrukere på skipet. Årsaken er krav til sikkerhet. De har fått en vurdering av sikkerheten, og ville allerede i høst varsle rullestolbrukere som eventuelt hadde tenkt å ta turen med hjuldamperen neste år, at de ikke kunne belage seg på å bli med. Fram til nå har det vært anledning for rullestolbrukere å være om bord i Skibladner, men de har måttet oppholde seg på et begrenset område på dekk under seilasen.

Direksjonsformann Bjørn Blichfeldt i Oplandske Dampskibsselskab uttalte til Handikapnytt at «I 1854 var det ingen som tenkte på universell utforming» og at «Skibladner kan ikke bygges om etter kravene til universell utforming. Ikke er det praktisk mulig, og ikke vil ombyggingen bli akseptert på grunn av at den er fredet», sa han i intervjuet.

Han beklager samtidig hvis det blir oppfattet som diskriminerende. Sikkerhetshensyn må gå foran både for rullestolbrukere og for andre passasjerer som kan bli hindret av rullestol ved evakuering. Selskapet har også fått en juridisk vurdering av om det er lovlig å nekte rullestolbrukere å være med.

Overformynderi

Berit Vegheim i stiftelsen Stopp Diskrimineringen tar i et innlegg i Hamer Arbeiderblad 6. november 2019 et oppgjør med utestengelse av funksjonshemmede med henvisning til sikkerhet. «En gang holdt vi kvinner vekk fra alt som menn mente var farlig med henvisning til sikkerhet og beskyttelse av «det svake kjønn».

Fortsatt kjemper vi den kampen mot majoritetens overbeskyttende og formynderske holdninger. Derfor fikk vi diskrimineringslovgivning», skriver hun.

Dette synet støttes av regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet, Shaqir Rexhaj. Funksjonshemmede er ofte ofre for overbeskyttende holdninger, skriver han i et leserinnlegg i Ringsaker blad. I et likestillingsperspektiv skal man ha lov til å utsette seg selv for de samme farene som alle andre selv om man har en funksjonsnedsettelse. Ikke bruk sikkerhetskortet for å nekte noen adgang på Skibladner, men jobb heller for å finne sikkerhetsløsninger som gjør at alle kan delta, skriver han. Han påpeker at Riksantikvaren har vært positiv til ombygging for å bedre tilgjengeligheten på andre viktige, historiske steder i Norge som Eidsvollsbygningen og Stortinget. Han lurer samtidig på om Riksantikvaren har vært inne i saken om Skibladner.

Riksantikvaren på banen

Ifølge Handikapnytt har nå Riksantikvaren bedt om et møte med Skibladner-ledelsen for å drøfte universell utforming på bakgrunn av beslutningen om å nekte rullestolbrukere adgang. «Alle typer kulturminner skal kunne oppleves, også fartøy», skriver Mari Søbstad Amundsen hos Riksantikvaren i en e-post det refereres til i Handikapnytt. Riksantikvaren vil nå ta kontakt med Oplandske Dampskibsselskab med ønske om et møte for å snakke om utfordringene med tilgjengelighet etter at beslutningen om rullestolforbudet ble kjent.

– Universell utforming om bord i fredete fartøy krever god dialog og samarbeid mellom partene, og dette vil Riksantikvaren bidra til. Det er ikke nødvendigvis en enkel oppgave å skape god tilgjengelighet, verken på Skibladner eller om bord på noen av de andre 250 skipene som står på Riksantikvarens liste over verneverdige og fredete fartøy, uttaler Amundsen til Handikapnytt.

– Så vidt jeg kjenner til er ingen av fartøyene på vernelista tilgjengeliggjort for personer med bevegelseshemning, så her ligger det mye nybrottsarbeid foran oss, mener hun.

Direksjonsformann Bjørn Blichfeldt ønsker dem hjertelig velkommen til Gjøvik for å diskutere saken.

Mjøsas hvite svane ble ferdig bygget i 1856.  Fra august samme år, har hjuldamperen gått i rute mellom Eidsvoll og Lillehammer. Skibladner er nå verdens eldste rutegående hjuldamper. Skipet er oppkalt etter Skíðblaðnir, skipet til den norrøne guden Frøy.

 Kilder: Ringsaker Blad, Handikapnytt, Wikipedia, Hamar Arbeiderblad

Foto: WikiCommons user: Mahlum