Mange liker å høre på podkast, men hva skal til for at en podkast er universelt utformet? Podkaster har også krav om universell utforming. Vi gir deg en kort oversikt over hva som skal til, og serverer deg et knippe podkaster om universell utforming.

Podkast er redigerte lydprogrammer som distribueres via internett. Man kan laste ned programmene automatisk til smarttelefonen, nettbrettet eller PC for å lytte til dem når det passer eller spille programmene fra en leverandør via nettet. Podkast gjorde sitt inntog i det norske mediebildet på begynnelsen av 2000-tallet, men har skutt fart de siste årene. Ifølge tall fra Norsk mediebarometer 2021 så økte bruken av podkast fra 16 prosent i 2018, til 25 prosent av lytterne i 2019. I 2021 hørte 23 prosent av de som lytter til lydmedier, på podkast.

13 prosent av befolkningen hørte på podkast en gjennomsnittsdag i 2021. Podkast er mest populært i alderen 25- 44 år og blant dem med høyere utdanning. Selv om ikke andelen podkastlyttere har økt, lyttes det mer til podkast ved at de som hører på podkast, hører på podkast lengre enn de gjorde tidligere. Podkaster er altså lydfiler med samtaler og musikk som i et vanlig radioprogram hvor man selv kan velge når man vil lytte på innholdet. Men hvordan kan dette gjøres tilgjengelig for dem som ikke hører?

Podkast underlagt krav om universell utforming

Tilsynet for universell utforming av IKT (uu-tilsynet) følger opp regelverket for universell utforming av IKT-løsninger gjennom veiledning og tilsyn med virksomheter. Podkaster er tilgjengelig via internett og er underlagt kravene om universell utforming. Et grunnleggende prinsipp i universell utforming er at brukeren/mottakeren skal kunne ta til seg stoffet på ulike måter. Derfor skal forhåndsinnspilte lydklipp ha et tekstlig alternativ for den som er døv eller har redusert hørsel slik at også de får tilgang til informasjonen, står det i veiledningsmaterialet på uu-tilsynets nettsider. Skal en podkast oppfylle kravet til universell utforming, må det altså finnes en tekstlig beskrivelse av det viktigste innholdet som er lett å finne på samme sted som lydfilen er lagt ut.

Universelt utformet podkast

Ikke mange følger opp dette kravet, men det finnes unntak. «UU-podcasten» er en podkast om universell utforming hvor vertene går gjennom alle de 78 suksesskriteriene i WCAG 2.1 som ligger til grunn for den norske lovgivingen om universell utforming av IKT. Podkasten fikk Rogalands tilgjengelighetspris i 2019. Uu-ekspert Anders Ekkje Slettebø fra Webstep og designer Erling Håmsø fra Okse  er verter i UU-podcasten, startet deretter podkastserien «ubrukelig». Her evaluerer de store, norske, digitale tjenester når det gjelder universell utforming. Både «uu-podcasten» og «ubrukelig» har full transkribering av samtalen. Transkribering vil si at samtalen er nedskrevet.

Podkasten «Inkluderingspodden» fra Statped om tilrettelagt opplæring for barn og voksne med ulike vansker, har også tekstversjon.

Podkaster om universell utforming

Selv om ikke alle podkaster fyller kravene til universell utforming, finnes det en rekke podkaster som tar opp universell utforming. Vi har samlet noen av episodene for deg:

Lektor Lomsdalens innfall – en podkast om norsk skole

Aktuelle episoder:

Sannsynligvis viktig – podkast fra Norsk regnesentral

Kode med mening – podkast

30 minutter inn i fremtiden – podkast

Haus-podden

Få hjelp med transkribering

Hvis du trenger hjelp til transkribering av podkaster, kan denne instruksjonsvideoen på YouTube hjelpe deg på vei: «Transkriber en podcast i Word - Universell utforming av Podcast».

Jente med hodetelefoner

Podkast er mest populært blant unge voksne (Illustrasjonsfoto: Karolina Grabowska fra Pixabay)