1. februar 2023 trer nye regler i kraft som gjelder offentlige nettsider.  Reglene gjelder blant annet krav om tilbakemeldingsfunksjon hvis du ikke får brukt nettsidene på grunn av manglende universell utforming. Men hvordan skal man egentlig gi gode tilbakemeldinger om hva som ikke fungerer? I pilotprosjektet Testfest ønsket man å utvikle og etablere en metode og et verktøy som gjør det enklere å komme sammen for å finne, forstå og løse problemene samtidig som man er sosial og hygger seg.

Pilotprosjektet er en forlengelse av Norsk Regnesentrals prosjekt «Tilgjengelige tilbakemeldinger» som var et forsknings- og innovasjonsprosjekt gjennomført med støtte fra Nav FoU hvor målet var å undersøke hvordan en tilbakemeldingsfunksjon for nettsteder kan utformes på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Utgangspunkt for prosjektet var NAVs digitale tjenester på nav.no, og man ville undersøke hvilke opplevelser brukerne har på nav.no. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som viste at en svært stor andel av de som deltok hadde møtt digitale utfordringer og barrierer, ikke bare på nav.no, men også på andre offentlige nettsteder. Til tross for at flertallet av de besøkende på nav.no ganske ofte måtte ha hjelp for å få løst oppgaven på nav.no, så var det svært få som meldte tilbake til NAV om utfordringene de hadde. Da forskerne spurte etter årsakene til dette, viste det seg at det ikke bare er mange utfordringer knyttet til selve tilbakemeldingsfunksjonen, men at også motivasjon og holdninger spiller en rolle for bruken av en slik funksjon.

Testing som sosial møteplass

Pilotprosjektet Testfest ble en forlengelse av denne innsikten. Nettstedseiere og mennesker med funksjonsnedsettelser ble invitert til Testfesten. Nettstedeiere sendte inn oppgaver for testerne som skulle løses i felleskap på en hyggelig sammenkomst med pizza og god stemning. Både brukere og nettstedseiere var til stede. Sammen testet man utvalgte tjenester for å avdekke barrierer og for å bedre forstå hvordan ulike brukere med forskjellige forutsetninger og verktøy kan bruke tjenestene. Eksempler på slike verktøy er leselister, skjermlesere, skjermforstørrelsesprogramvare og øyesporingsutstyr. Resultatet fra Testfestene ble brukt til å utbedre feil og forbedre tjenestene. På den første testfesten gikk man gjennom oppgaver som skulle utføres på helsenorge.no og Oslo kommunes nettsider. Testingen førte til at det ble funnet feil både på nettsidene til Norsk helsenett og til Oslo kommune. Feilene er nå blitt fjernet som følge av testingen.

Tror ingen vil gjøre noe med problemet

Mikael Snaprud i konsulentselskapet Tingtun som har samarbeidet med Norsk Regnesentral i begge prosjektene, forteller at undersøkelsene viste at det var mange ulike grunner til at brukerne ikke ga tilbakemelding om feil og mangler på nettstedet nav.no. En viktig grunn var at de ikke visste hvordan de skulle gjøre det og at de trodde at ingen uansett ville gjøre noe med problemet. En annen grunn som ble oppgitt var at nettstedbrukeren tok skylden selv; at de ikke var flinke nok til å forstå hvordan det skulle gjøres. En tredje grunn som ble oppgitt, var at de fryktet at negativ tilbakemelding om NAVs nettsider kunne påvirke saken deres hos NAV i negativ retning. En fjerde grunn var at de rett og slett ikke følte at de ville bruke tid på å gi tilbakemelding om feilen.

- Vi har tidligere jobbet med testing i en mer uformell setting og ville prøve dette sammen med tjenesteeiere og brukere med ulik funksjonsnedsettelse for å få ny innsikt. Automatisk testing av nettløsninger kan avdekke en del feil og problemer, eksperttesting enda mer, men det viktigste svaret får du når du tester med mennesker som bruker løsningen. Gjennom testingen kan man noen ganger oppdage at løsningen blir brukt på en helt annen måte enn det som var tenkt, sier Snaprud. Han sier videre at de har laget et verktøy hvor man legger inn opplevde problemer. Dette er et verktøy som vil bli åpent tilgjengelig for alle ved at vi legger ut kildekoden og metoden. – Foreløpig har vi bare hatt to testfester, men erfaringene var veldig positive. Feil ble funnet og rettet i etterkant, og både nettsideeiere og brukertestere hadde lyst til å delta igjen fordi de opplevde samarbeidet som nyttig, forteller Snaprud, som også vil takke Norges Blindeforbund for lokaler og midler til å gjennomføre piloten.

Fire personer som tester nettsider sammen

Testere i aksjon for å avdekke tilgjengelighetsproblemer på nettsider (Foto: fra nettsiden testfest.no)