Sommeren 2020 har ikke vært som andre somre når det gjelder reiser. Mange har feriert hjemme mens andre har reist rundt i Norge. Noen har kanskje blitt tvunget til å være hjemme på grunn av økonomi, smittevern eller barrierer som hindrer dem i å reise. Hvordan det blir framover er usikkert. Reiser er alt fra feriereiser til hverdagsreiser. Er reiselivet og generell persontransport godt tilrettelagt for alle? Reiselivet går glipp av store inntekter ved ikke å tenke på funksjonsvariasjon, mener forskere.

I en kronikk på forskning.no hevder en forskergruppe at bedre tilrettelegging for flere brukergrupper når det gjelder reiser i Norge, ville gitt reiselivet langt større inntekter. I kronikken «Norsk reiseliv glemmer de funksjonshemmede og taper trolig millioner» skriver forskerne i prosjektet «Opplevelser for alle» at det mangler både kunnskap om funksjonsnedsettelser og at oppfatningen av gruppen bygger på stereotypier. «En vanlig forestilling er at det er snakk om en liten og pengesvak målgruppe og at tiltak for tilrettelegging er kostnadskrevende og ulønnsomme. En slik elendighetsbeskrivelse stemmer imidlertid dårlig med virkeligheten.», skriver de og viser til en undersøkelse gjort av universitetet i Surrey som viste at europeiske reisemål i 2014 tapte € 142 milliarder på grunn av manglende tilrettelegging. Man regner med at om lag 140 millioner mennesker har ekstra behov som innebærer krav til tilgjengelighet og tilrettelegging, bare i EUs medlemsland. Med stigende gjennomsnittsalder øker også sannsynligheten for redusert funksjonsevne, men reiselyst avtar ikke nødvendigvis av den grunn. Forskerne påpeker også at en person med nedsatt funksjonsevne som regel ikke reiser alene, men har med seg familie eller venner og at tilretteleggingen på reisemålet påvirker mange flere personer enn den ene. Dermed blir manglende universell utforming førende for langt flere enn den ene personen i valg av reisemål.

Hvordan sikre likeverdig tilgang til reiseopplevelser?

En tur med hest og slede kan være eksotisk får både norske og utenlandske turister
Hels og slede på Rørosmartn
Ett verktøy kan være å legge en standard til grunn. Standard Norge har utarbeidet en standard for hvordan reiselivsopplevelser skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Standarden er et middel for bevisstgjøring av aktører innen reiselivet og er knyttet til overnatting, restaurant og servering samt aktiviteter og opplevelser. Den omfatter løsninger for å sikre alle en likeverdig tilgang og opplevelse og beskriver også prosess for kvalitetsstyring ved utforming av tilbudet og gjennomføring av leveransen.

Krav om mer tilgjengelige tog i Europa

European Disability Forum krever at det skal bli enklere for flere å ta toget
Tilgjengelige tog i Europa
I anledning at 2021 skal være det europeiske jernbaneåret, krever European Disability Forum (EDF) at det skal bli enklere for flere å ta toget. Organisasjonen som er en paraplyorganisasjon for ulike europeiske intresseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, krever at det blir satt søkelys på passasjerenes rettigheter. Det må tas hensyn til det store mangfoldet av mennesker som ønsker å bruke tog som framkomstmiddel, heter det i et brev de har sendt til EU-kommisær for transport. EDF foreslår blant annet at billettselskapene i større grad utveksler data slik at passasjerene får bedre informasjon og enklere tilgang på valgmuligheter og et felles europeisk billett- og betalingssystem som er universelt utformet, skriver Handikapnytt.

 

Foto: Hest og slede på Rørosmarten, Fotograf: Are Nyraas/Pixabay

Foto: Tilgjengelig tog i Europa, Fotograf: Meatle/Pixabay

Foto ingress: Preikestolen, Fotograf: Nir Gaziti/Pixabay