I februar var Norge vertskap for Global Disability Summit – et internasjonalt toppmøte om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Statsminister Jonas Gahr Støre brukte toppmøtet til å presentere regjeringens nye strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken.

En milliard funksjonshemmede

– Over en milliard mennesker har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør nærmere 15% av verdens befolkning. Veldig mange hadde allerede før koronapandemien vanskelige levekår, og pandemien har avdekket alvorlige systemiske mangler som har gjort marginaliserte grupper enda mer utsatt. Jeg er stolt over å få være med på å sette inkludering og rettigheter høyt på agendaen til verdens ledere, sa statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med åpningen av konferansen.

Viktige temaer for konferansen var medvirkning og gjenoppbygging i lys av COVID-19. Land og organisasjoner forplikter seg til et mer inkluderende utviklingssamarbeid i tråd med 2030-agendaens prinsipp om at «ingen skal utelates» og FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Ingen skal utelates

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i det offisielle toppmøtet og presenterte regjeringens nye strategi for inkludering av funksjonshemmede i utviklingspolitikken: «Likestilling for alle». 

Strategien skal gi grunnlag for framtidig arbeid med inkludering av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i det norske utviklingssamarbeidet. Norsk innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, har to hovedmål. For det første å bidra til oppfyllelse av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og for det andre å være en global pådriver for å støtte ambisjonen i 2030-agendaen om at ingen skal utelates i utviklingssamarbeidet. Strategien er Norges første helhetlige strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken.

Tre strategiske innsatsområder for inkludering

Tre strategiske innsatsområder er nødvendige for et mer inkluderende utviklingssamarbeid, heter det i strategien. Innsats på disse områdene vil kunne bidra til å oppfylle rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og forhindre at noen utelates i innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Innsatsområdene er definert som holdningsendringer, ansvarliggjøring og medvirkning. På disse områdene er handling nødvendig om vi skal oppnå inkludering, mener regjeringen.

Norges handikapforbund fornøyd

I et oppslag på Handikapforbundets nettsider, skriver forbundet at strategien anerkjenner funksjonshemmedes organisasjoner som viktige og sentrale aktører som spiller en svært viktig rolle. Forbundet skriver videre at de har jobbet mye med å gi innspill til strategien og er fornøyde med resultatet. I nyhetsartikkelen på nhf.no i forbindelse med toppmøtet, opplyses det også at Støre har informert at regjeringen skal bruke 210 millioner på strategien de neste tre årene. Handikapforbundet vil følge nøye med på hvordan midlene blir brukt.

Norge, Ghana og International Disability Alliance (IDA) var vertskap for Global Disability Summit 2022 (GDS).  På grunn av den pågående koronapandemien var konferansen heldigital.

Du kan se konferansen i opptak på regjeringens nettsider.

Global Disability Summitt ble første gang arrangert i London i 2018 av Storbritannia, Kenya og IDA.

Illustrasjonsfoto: Istock

15 prosent av verdens befolkning – over en milliard mennesker – har en funksjonsnedsettelse. Som følge av koronapandemien har mange fått det enda vanskeligere enn tidligere. (Illustrasjonsfoto: Istock)