Dette er et spørsmål mange med en varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse stiller seg. Hvor kan man får svar på dette? Kartverket lyser nå ut midler til kommuner som ønsker å kartlegge tilgjengelighet og universell utforming eller som vil oppdatere tidligere kartlegging.

Kartverket har siden 2009 arbeidet med å samle datamateriale om universell utforming av ulike områder i kommunene. Resultatene av kartleggingene er tilgjengelig i databasen norgeskart.no hvor man kan zoome seg inn på ulike landsdeler, kommuner og detaljer i den enkelte kommune. Tjenesten er delt i to kategorier:

  • Tettsted som inneholder informasjon om innganger, veier og parkering, og
  • Friluft som inneholder informasjon om friluftsområder, turveier, parkering, badeplasser, fiskeplasser/brygger, sittegrupper m.m.

Videre kan man velge om man vil ha informasjon om hvordan de kartlagte stedene er for synshemmede, for manuell rullestol, eller for elektrisk rullestol/skuter for utendørs bruk.

Databasen er ment som et oppslagsverk for planlegging og forvalting i kommune og fylkeskommune, men også for organisasjoner og publikum. Dataene er fritt tilgjengelige slik at alle kan bygge egne løsninger for å presentere data fra basen.

Utlysing av tilskudd til kartlegging

Kartverket har nylig kunngjort at statsforvaltere, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet og oppdatering av eldre data i uteområder. DNT, Friluftsråd og interesseorganisasjoner som etablerer et samarbeid med kommune- eller fylkesforvaltningen, kan også søke om midler. Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 til kr 100 000 for ny-kartlegging og kr 5 000 (små tettsteder) til kr 10 000 (større tettsteder, byer) for oppdatering.

Frist for søknader er 14. april 2023.

Informasjon om tilskuddsordningen og krav til søknaden finnes på kartverkets nettsider.

Målet med tiltaket er å bidra til at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte. Kartleggingen gir et grunnlag for dette.  Gjennom Kartverket gir Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) tilskudd til et utvalg av kommuner som vil gjennomføre eller oppdatere sin kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder.

Andre kilder til informasjon om tilgjengelighet

  • Statsbygg forvalter og drifter statens bygninger i Norge og utlandet, til sammen om lag 2300 bygg. I verktøyet Bygg for alle blir ulike elementer innen universell utforming i byggene registrert. Her kan man undersøke bygget man har tenkt å besøke, både hvordan atkomsten er utformet og de ulike rommene i bygget.
  • Wheelmap er en gratistjeneste som er tilgjengelig både på PC og som app og som fungerer gjennom at brukere kan legge inn informasjon om hvor rullestolvennlig et område er ved bruk av kodene grønt, gult eller rødt alt ettersom hvor rullestolvennlig området er. Wheelmap finnes på 32 ulike språk og er tilgjengelig for hele verden.

Kart over turstier langs Drammenselva

Turstiene langs Drammenselva er markert i grønt og framkommelige med rullestol, mens turstiene nord for byen er markert i rødt og ikke tilgjengelige. (Illustrasjonsfoto: Skjermbildet fra norgeskart.no)