Synstolking er en stemme som forteller hva som skjer og som ikke fanges opp av dialogen for eksempel i en film. Hensikten med synstolking er at blinde og svaksynte skal kunne få med deg hele handlingen enten det er i et teaterstykke, en kinofilm eller et TV-program. Prinsippene i synstolking kan brukes også i andre situasjoner, for eksempel i en undervisningssituasjon. MediaLT har med støtte fra Bufdir laget en veileder for synstolking i klasserommet. Synstolking er i noen tilfeller pålagt.

Ulike former for synstolking

Synstolking vil altså si beskrivelse av levende bilder. Det kan enten være beskrivelser av hva som skjer i øyeblikket eller av noe som er innspilt på film eller video. Derfor skiller vi også mellom live og forhåndsinnspilt synstolking. Teater, idrettsarrangement, konferanse er steder hvor live eller direktesendt synstolking benyttes.  Eksempler på forhåndsinnspilt synstolking er filmer, serier, undervisningsvideoer og lignende.

Beskrivelsene skal være nøytrale og tilpasset slik at stemmen ikke kommer over dialogen i stykket eller filmen. Synstolken skal tolke den visuelle informasjonen som vi får gjennom synssansen, noe som er viktig for forståelsen av situasjonen. Synstolkingen skal beskrive og informere om hvem som er til stede, hva som skjer, kroppsspråk, ikke-verbal kommunikasjon og hvordan ting ser ut og er plassert i forhold til hverandre. En synstolket film betyr derfor at man får beskrevet muntlig hva som skjer av en synstolk. Dette gjør det lettere for synshemmede å følge med på handlingen. Fra og med 2017 ble det pålagt at alle filmer som får støtte fra Norsk Filminstitutt, skal synstolkes. I forkant av kinofilmen laster du ned en app til smarttelefonen din. Via apen får du ved hjelp av dine egne høretelefoner synstolkingen rett i øret uten at andre på kinoen hører dette lydsporet.

Museer  benytter også synstolking. Der vil synstolken og omviseren stort sett være den samme og man trenger derfor ikke ekstra utstyr. Ønsker man å gå på egenhånd i en utstilling, finnes det museer som har synstolking tilgjengelig på sine audioguider.  Flere norske museer har de siste årene startet å synstolke enkelte utstillinger.

NRK tilbyr en rekke synstolkede TV- sendinger. Oversikt over NRKs synstolkede programmer finner du på NRK-TV.  En del strømmetjenester tilbyr også filmer og serier som er synstolket.

Synstolking i klasserommet

En av bedriftene som leverer synstolking i norsk sammenheng er MediaLt som har levert synstolking på en rekke kinofilmer og NRK-serier. Med støtte fra Bufdirs tilskuddsordning «Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon» har MediaLT nå laget en veileder til live synstolking i en undervisningssituasjon.

MediaLT har tidligere laget norske retningslinjer for syntolking sammen med NRK, TV skole, Norges Blindeforbund og Norsk filminstitutt. Retningslinjene finner du på MediaLTs nettsider. Her kan du også finne ulike videoklipp med eksempler på synstolking.

Den nye veilederen «Synstolking i klasserommet» er en praktisk guide for hvordan du kan legge til rette for synstolking i klasserommet. Veilederen er ment for ansatte i grunnskolen, men vil også kunne være nyttig i videregående skole og høyere utdanning. Den redegjør for både tekniske løsninger og hvordan synstolking praktisk kan gjennomføres. Den tar for seg tema som:

I tillegg har MediaLT utviklet kurs i live synstolking og en temasamling for medelever om live synstolking. To grunnskoler med sterkt synshemmede elever deltok i uttestingen av veilederen, kurset og temasamlingen. Testingen viste at skolene hadde godt utbytte av alle tre de delene. Konklusjonen var blant annet at det har stor verdi å trekke med medelevene i synstolkingen.

------------------------------

Fire skuespillere fra TV-serien Exit

Exit er en av TV-seriene som er synstolket. Hvordan ville du beskrevet disse damene for å gi inntrykk av deres entré på festen? (Foto: Fremantle, NRK)