«Digihjelpen» er et samarbeidsprosjekt mellom staten og KS. Målet med prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted for personer med liten eller ingen digital kompetanse. Dette for at de skal få veiledning slik at de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester. Staten og KS har samarbeidet om Digihjelpen siden 2017. Nå forlenges avtalen for fire nye år.

Ikke alle greier å henge med i den digitale utviklingen. En undersøkelse gjort av Sifo på oppdrag fra Deltasenteret/Bufdir i 2016, viste at de som særlig var utsatt for å havne i digitalt utenforskap var

 • førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, særlig kvinner
 • eldre over 65 år
 • de som står utenfor arbeidslivet, blant andre trygdede/hjemmeværende
 • mennesker med ulike former for nedsatte funksjonsevner

De som sliter med å henge med i det digitale, kan være i alle aldre og arbeids- og livssituasjoner. Digihjelpen ble opprettet for å hjelpe alle landets innbyggere uten god nok digital kompetanse til at de greier seg i den stadig økende digitale selvbetjeningen i samfunnet.

Flere kommuner har allerede faste tilbud for sine innbyggere som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. Til sammen har over 120 kommuner fått tilskuddsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet siden 2017, heter det i en pressemelding fra departementet.

Flere kommuner med etablerte tilbud, forteller om lange ventelister og stor pågang fra innbyggere som ønsker hjelp til å mestre den digitale hverdagen.

Nettressurser

I prosjektet har KS utviklet netthåndboken www.digihjelpen.no som skal hjelpe kommuner med å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbudet til innbyggerne. Her får kommunen tips om hvordan de skal

 • skrive et saksfremlegg for kommunestyret
 • knytte veiledningstilbudet til eksisterende strategier og satsninger
 • undersøke status og lage en prosjektpresentasjon

Netthåndboken viser også til andre ressurser. Blant annet samarbeider KS også tett med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har utviklet en rekke gratis veiledningsressurs som kommunene fritt kan ta i bruk og tilpasse til lokale forhold. Mange av kurspakkene finnes også på flere språk som urdu, tigrinja, somali, polsk, engelsk og arabisk. Disse veiledningsressursene og kursene ligger på www.digidel.no.

Grunnleggende bruk av IKT

Digihjelpen-tilbudet skal kunne gi veiledning som:

 • bruk av nettbrett, smarttelefon eller PC for å komme på internett
 • bruk av sentrale kommunale digitale tjenester
 • henvise til sentrale statlige digitale tjenester, som NAV og Skatteetaten
 • bidra til enkel forståelse for digital dømmekraft (f.eks. netiquette, kildekritikk, gode og trygge valg på nett)
 • bidra til enkel forståelse for sikkerhet på nett (f.eks. antivirus, phishing/nettfiske)
 • bidra til enkel forståelse for beskyttelse av personvernet på nett

 

Veiledningstilbudet skal ikke være konkret saksbehandling. Det vil si at veileder skal ikke hjelpe enkeltpersoner med å fylle ut søknader, klage på vedtak, betale regninger osv.

Private innkjøp, installeringer og reparasjon av digitalt utstyr og bredbånd hjemme hos folk, er heller ikke en del av veiledningstilbudet.

Eldre person som bruker en smartmobil

Eldre over 65 år er en av gruppene som har utfordringer i møte med den digitale verden. (Illustrasjonsfoto: Istock)