Selskapet Norske tog har bestilt nye togsett som skal trafikkere norske jernbanespor i tiårene som kommer. Togene som koster flere milliarder kroner, kommer ikke til å ha trinnfri tilgang. Det betyr at rullestolbrukere fortsatt blir avhengige av hjelp for å komme om bord. Interesseorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tatt opp saken med Samferdselsdepartementet, men Norske tog svarer at det er for stor variasjon i plattformhøyder rundt om i landet til at trinnfri adkomst er mulig. Flere stortingerepresentanter har engasjert seg i saken.

Norske tog anskaffer, eier og forvalter kjøretøy til persontogtrafikk i Norge og er eid av Samferdselsdepartementet. Selskapet inngår avtaler om utleie av togsett til togoperatører som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet som for eksempel Vy. Nå får selskapet kritikk for planlagte innkjøp av nye tog. Det skal kjøpes inn om lag 200 nye togsett som skal erstatte de 40 år gamle settene som nå er i bruk. I fjor bestilte Norske tog nye lokaltog til rutene i Osloregionen. Disse togene skal ha lavgulv og brede dører slik at passasjerer kan gå eller rulle rett inn uten heis.  

Nye tog uten trinnfri tilgang

Tidligere i år signerte Norske tog en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av 17 nye fjerntog til en verdi av flere milliarder kroner. I avtalen med Stadler er det opsjoner på å kjøpe totalt 100 tog. De første togene skal etter planen settes i trafikk fra slutten av 2026. Disse nye togene kommer ikke til å ha trinnfri atkomst, men rullestolbrukere må benytte heis eller løfteplattform for å komme om bord i togene. Dette er ikke interesseorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne fornøyde med.

Møte i Samferdselsdepartementet

Organisasjonene har ifølge Handikapnytt tatt opp saken med Samferdselsdepartementet i kontaktforum for universell utforming. Kontaktforum for universell utforming er et møtepunkt der representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner regelmessig møter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet sier i et intervju med Handikapnytt i etterkant av møtet, at krav til universell utforming var med i planleggingen hele veien, men at når man først har kommet inn på toget er det flatt gulv overalt og at alle funksjoner i togene er tilgjengelige med rullestol. Trinnfri atkomst inn på toget var et ønske i utlysingen, men ingen leverandører kunne levere dette, ifølge statssekretæren. 

Engasjement i Stortinget

Flere stortingsrepresentanter har engasjert seg i saken. Representanter fra både Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre har stilt spørsmål som samferdselsminister Jon Ivar Nygård må besvare. Mona Fagerås (SV) stilt også statsråden spørsmål om de nye togene. «Ønsker regjeringen seg et fjerntogtilbud som er mulig for alle å bruke på lik linje, eller må rullestolbrukere fortsette å få en annenrangs løsning hvor de alltid vil måtte være avhengig av assistanse ved på- og avstigning?» Statsråden sier i svaret til Fagerås at markedet hadde begrenset mulighet til å levere tog som hadde trinnfri tilgang ut fra den bruken som togsettene skal ha. Langdistansetog må ha en annen komfort og funksjoner enn lokaltog og «De nye fjerntogene som Norske tog nå har kjøpt fra Stadler, har en høygulvløsning som gir en innredning uten nivåforskjeller og god innvendig tilgjengelighet. Dette vil være en forbedring for alle reisende, og gi en mer komfortabel reise også for personer med funksjonsnedsettelse på disse lange strekningene. De nye togene vil sikre at personer som benytter seg av rullestol har trinnfri tilgang til grunnleggende kundefunksjoner fra dedikerte rullestolplasser inne i toget, som for eksempel handikaptilpasset toalett, cafe og soveplass.»

– Dette er gårsdagens løsninger, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i en videokommentar om anskaffelsen.  – Vi skal ha bærekraftige løsninger som gjør at alle sammen kan velge å reise miljøvennlig kollektivt. Da kan det ikke være slik at vi stenges ute fra de ulike løsningene som Norske tog faktisk skal kunne levere, sier hun.

Se også:

Tog i vinterlandskap

Bergensbanen er av de første strekningene som skal få nytt togsett. Illustrasjonsfoto: Stadler