I Bergen vil ikke Byrådet tillate gjenåpning av det tyrkiske badet i byen på grunn av manglende universell utforming. Atkomsten til badet er ned en trapp fra gateplan. Badet har vært i drift siden 2012. «Det er ikke et godt nok alternativ at mennesker kan bæres ned trappene» skriver byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Haakestad i Bergensavisen.

Siden 2012 har bergenserne hatt et tyrkisk bad på Nikolaikirkeallmenningen. I fjor ble det det kjent for kommunen at det ikke var søkt om bruksendring for lokalene. Kommunen valgte da å stenge badet til bruksendring var omsøkt og eventuelt innvilget. Det ble da søkt om bruksendring fra vaskekjeller til tyrkisk bad for lokalene.

Avslag på bruksendring

I første runde ble bruksendring ikke innvilget under henvisning til teknisk forskrift (TEK 17) som gjelder krav om trinnfri adkomst til publikumsbygg. I henhold til TEK 17 §8-6 skal gangatkomster til byggverk med krav om universell utforming blant annet være trinnfrie og ha stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12. Bygg rettet mot allmennheten har krav om universell utforming.

Søker klaget på vedtaket og ba om fritak fra kravet om universell utforming.  

«Nazi»

Saken som ble omtalt i Bergensavisen under tittelen «Denne trappen kan gjøre at Bergens eneste tyrkiske bad må stenge for godt» ble fulgt opp på lederplass 16. oktober. Her omtales plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming som «nazi», og det står at det bør være tillatt «å bruke hodet» for å gjøre unntak fra bestemmelsene. Lederen peker på at flere rullestolbrukere har brukt badet og at det «må det være lov å se litt praktisk på saken – spesielt i Bergen.» Lederen legger til at det neppe kommer til å bli så mange tyrkiske bad i byen med det første.  

«Ikke alternativ å bære folk»

I Bergensavisen 22. oktober skriver byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Haakestad i tilsvar til lederen følgende: «Det er ikke et godt nok alternativ at mennesker kan bæres ned trappene.». Videre skriver byråden at «Et unntak i denne saken vil påvirke utfallet av andre søknader om fritak fra universell utforming. Presedensvirkningen her dreier seg ikke om kommende søknader om tyrkiske bad, men søknader om alle slags tilbud i byen vår, private som offentlige. Byrådet ønsker ikke å åpne opp for at tilbud til publikum og arbeidstakere i fremtiden skal få unntak fra kravet om universell utforming. Det gjør byen mindre inkluderende.»

Endelig vedtak i november

Saken skal endelig behandles i Utvalg for miljø og byutvikling 5. november, der saken blir avgjort. Innstillingen til byrådet er at klagen ikke tas til følge.

Sakens dokumenter finner du på Bergen kommunes nettsider

Inngang til bad i Bergen
Ikke godt nok som inngang for alle dette, mener byrådet i Bergen.

 

Foto: Privat/Tripsadvisor

Bildetekst: Ikke godt nok som inngang for alle dette, mener byrådet i Bergen.