NAV slår på stortromma og arrangerer en rekke åpne seminar om universell utforming og inkludering. Noen av arrangementene er kun for NAV-ansatte, men over 30 seminar er åpne for et allment publikum. Temaene dekker universell utforming i offentlige anskaffelser, inkluderende yoga, universell utforming og IKT og mye mer.

Mangfold i mai har NAV kalt satsningen som er en arrangement-serie om mangfold, inkludering og universell utforming. De fleste arrangementene gjennomføres via internett, men noen arrangeres fysisk i NAVs lokaler på Helsfyr i Oslo. NAV skriver på nettsiden for arrangementene at «Alt vi gjør, og alle valg vi tar både privat og på jobb, har konsekvenser for om vi inkluderer eller ekskluderer andre. Vi som ansatte i NAV har et ekstra stort ansvar for å passe på at valgene våre er med på å bryte ned barrierer, og ikke bidrar til å bygge nye. «Mangfold i mai» skal hjelpe deg å forstå hvilken betydning dine valg kan ha for enkeltmennesker, og hvordan du kan bidra til likeverdig deltakelse for alle – både innbyggere, kollegaer og samhandlingspartnere.» Seminarene skal bidra til å utdanne NAVs ansatte. Samtidig inviteres hele Norge til å delta gratis på mange av arrangementene.

Det hele åpnes med et foredrag 2. mai med tittelen «Hva er egentlig universell utforming av IKT?». Hva må NAV som offentlig etat forholde seg til, og hvem har ansvar i praksis? spør Karina Ludwig, fagleder for universell utforming i NAV IT. Hun gir innsyn i hvordan ansatte kan sikre universell utforming i digital produktutvikling og hvilke verktøy team i NAV har for å oppnå dette.

Digitalt fokus

Initiativet til seminarrekken er Fagmiljøet for Inkluderende design og universell utforming i Designseksjonen i NAV IT. Mange foredrag har det digitale i fokus. Av de mer tekniske kursene, kan utviklere som jobber med frontend-kode få med seg et lynkurs i ARIA-standarden (Accessible Rich Internet Applications) 2. mai, koding for skjermlesere og semantisk html (begge 3. mai). Onsdag 18. mai er det satt av en hel dag til kurs om universell utforming av IKT. Her er det også foredrag om hvordan man kan lage skjemaer som alle kan benytte, og hvordan skriftlig innhold kan utformes slik at flest mulig får det med seg. Flere av foredragsholderne er fra NAVs egen universell utformingsgruppe, men det er også eksterne innledere. For eksempel skal Facebooks Accessibility-team holde innlegg 4. mai, Blindeforbundet demonstrerer hvordan det er å navigere seg rundt på posten.no som blind 19. mai, og 13. mai kan du i workshopen «Hemmelighetene i innstillingsmenyene på Chromebook, Windows og iPad» få opplæring i hvordan du kan endre innstillingene på PC eller nettbrett for å få den opplevelsen du ønsker.

Mangfold og aktivitet

I tillegg til kompetanseheving om universell utforming av digitale løsninger, inneholder seminarrekken også foredrag om inkluderende trening. Hele mandag 9. mai er viet dette temaet. Først med et foredrag og yoga-sesjon på stol. Line Fritzon vil dele sine erfaringer knyttet til inkludering, tilgjengelighet og mangfold i yogarommet. Hun vil også snakke om den positive effekten yoga har på yogaelever med ulike funksjonsnedsettelser. Etter lunsj kan du delta på seminaret «Trening gir mening» og få høre en rekke foredragsholdere som tar opp hvorfor trening har vært viktig for dem og dem de arbeider for og med. Blant andre deltar Anne Grethe Solberg som ble skutt av eksmannen sin i 2006. Hun vil fortelle hvordan hun har håndtert denne livskrisen og hva treningen har betydd for henne.  

Mangfold i tema

De trettitals foredragene dekker mange ulike tema. En hel dag er viet universell utforming av video. Her vil du lære hvordan man best kommuniserer med hørselshemmede og hvordan du skal tekste og synstolke video. Det er krav til universell utforming i offentlige anskaffelser, og Digitaliseringsdirektoratet arrangerer både fysisk workshop og digitalt seminar om hvordan man kan få til dette i praksis. Den internasjonale dagen Universal Design Day 24. mai er også en del av arrangementene. Her er ikke alle foredragsholdere på plass ennå, så det er fortsatt mulig å melde inn et kort innlegg som handler om universell utforming.

 Oversikt over alle foredragene finner du på «Mangfold i mai» sine nettsider.

Illustrasjon

NAV tilbyr over 30 digitale seminar om universell utforming og inkludering i mai måned. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)