Den danske kunnskapsportalen Rumsans.dk i regi av Institutt for byggeri ved Aalborg Universitet, leverer innhold som skal inspirerer til universell utforming i det bygde miljø. Nylig publiserte de en fortolkning av Steinfeld og Mailsels åtte mål for universell utforming til en skandinavisk kontekst.

Mange kjenner de syv prinsippene for universell utforming som ble lansert av Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA i 1997. Prinsippene ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe for både å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen, og de har vært en viktig referanse for universelle løsninger.

Prinsippene var:  

 • Like muligheter for bruk
 • Fleksibel i bruk
 • Enkel og intuitiv i bruk
 • Forståelig informasjon
 • Toleranse for feil
 • Lav fysisk anstrengelse
 • Størrelse og plass for tilgang og bruk

En grundigere forklaring av de 7 prinsippene finner du på nettsidene til The Center for Universal Design.

Rumsans.dk har også en lengre artikkel om utviklingen av begrepet universell utforming eller universelt design som det kalles i Danmark «Universelt design – et begreb i udvikling».

Revidering av de syv prinsippene

Amerikanerne Edward Steinfeld og Jordana Maisel omformulerer disse prinsippene i 2012 [1] da de mente at de syv opprinnelige prinsippene ikke i tilstrekkelig grad tok inn aspekter som helse og sosial inkludering. De ønsket derfor å definere noen prinsipper som ivaretok dette og som kunne være mer målbare. De formulerte åtte mål for universell utforming av løsninger

 • Passe til alle kropper (passe et bredt spekter av størrelse og evner)
 • Komfort (Kravene fra det fysiske miljø holdes innenfor kroppsfunksjonens ønskede grenser)
 • Bevissthet (Sikre at viktig bruksinformasjon er enkel å forstå)
 • Forståelse (Metoder for bruk skal være intuitive, klare og utvetydige)
 • Velvære (Bidra til god helse, forebygge sykdom og forhindre skader)
 • Sosial integrering (Behandle alle grupper med respekt og verdighet)
 • Personlig tilpasning (Innarbeide muligheter for valg og å uttrykke individuelle preferanser)
 • Respekt for konteksten (Respektere og styrke kulturelle verdier og den sosiale og miljømessige konteksten for ethvert design-prosjekt)
  [Vår oversettelse]

De foreslo også en ny definisjon av universell utforming som skulle fange alle disse aspektene:

«A process that enables and empowers a diverse population by improving human performance, health and wellness, and social participation.» Her la de mer vekt på prosessen, enn selve produktet.

Runmsans.dk har nå gått gjennom alle de åtte målene og forklart dem i en skandinavisk fysisk kontekst i nettpublikasjonen «De otte mål i praksis». Hvert enkelt av de åtte målene har fått sin egen artikkel med eksempler og bilder og det oppfordres til å lese kapitlene i rekkefølge da de bygger på hverandre.  

Hensikten med de ulike artiklene er for det første å fortolke de åtte målene til en dansk og skandinavisk kontekst ettersom de er formulert i en amerikansk kontekst. For det andre er det å inspirere til ny åpenhet for at universell utforming som designideologi skal utvikle seg. Hvert kapittel er rikt illustrert med foto som illustrerer ulike målene.

 

Vannkran med enhånds betjening

Vannkraner av denne typen er ofte brukt som et klassisk eksempel på en løsning laget etter de syv prinsippene for universell utforming ved at man kun trenger én hånd for å betjene den, eller rette og slett vippe den opp med håndleddet. Det trengs lav fysisk anstrengelse. Hvis den har skåldesperre i tillegg, er den også designet for toleranse for feil. Både varmt og kaldt vann kan betjenes kun med en hånd. Man må ikke bruke to hender og hardt grep med fingene slik man måtte på eldre kraner. (Illustrasjonsfoto: Istock)

 

 

[1] Steinfeld, E. & Maisel, J. L. (eds.). (2012). Universal Design: Creating Inclusive Environments. Hoboken, NJ: Wiley & Sons, Inc.