Allergi og overfølsomhet mot parfyme er et økende problem. Derfor foreslår Astma- og Allergiforbundet at vi har det parfymefritt i uke 43.

Folkehelseinstituttet anslår at mellom 100 000 og 150 000 nordmenn har hudplager som er utløst av tilsatte duftstoffer i produkter, såkalt parfymeallergi. I tillegg er mange overfølsomme mot parfymeduften. De får som oftest reaksjoner i luftveier, nese og øyne.

Vi er mye utsatt

I dag kan vi bli utsatt for parfyme helt fra vi er små. Men mange er ikke er klar over hvor ofte de faktisk er i kontakt med parfyme i løpet av en vanlig dag.

En undersøkelsen gjort av TNS Gallup viste at mer enn hver tredje person vasker hendene opp til ti ganger om dagen. Halvparten av oss smører seg med en krem hver dag. Tre av fire bruker en deodorant.

Dette er bare noen av kildene til parfyme. I tillegg kommer de mer skjulte som i bleier, barneprodukter og mat, ifølge Astma- og Allergiforbundet (NAAF).

Slik kan du forebygge

Vil du forebygge allergi, så finnes det vask- og hygieneprodukter uten parfyme, unødvendige konserveringsmidler eller farge.

Spesielt viktig er dette for utsatte grupper, som for eksempel små barn, personer med nedsatt immunforsvar og personer som allerede har allergier.

Astma- og allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen om en felles produktmerkeordning med logo for å gjøre det lettere for flere å velge produkter som minimerer risikoen for allergi.

Du kan lese mer på Astma- og Allergiforbundets nettsider.Kilde: NAAF