En av fire yrkesaktive med moderat hørselstap har en tilrettelagt arbeidsplass, viser en ny studie.

Audiopedagog Elisabeth Svinndal ønsket å finne ut hva som hemmer og fremmer hørselshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Forskeren har derfor intervjuet både yrkesaktive og arbeidsgivere.

I studien sin finner hun blant annet at 31 prosent av dem som ikke har tilrettelegging på arbeidsplassen, faktisk har behov for det.

Må erkjenne det selv

Det viktigste for å få tilrettelegging er at du erkjenner hørselstapet, mener forskeren.

Hun sier til bladet Din Hørsel at mange hørselshemmede har relativt liten innsikt i sin egen hørsel og at mange trenger tid på å erkjenne dette.

Det gjør at mange blir slitne, får muskelsmerter og nedsatt arbeidsevne –uten at de skjønner at det skyldes nedsatt hørsel. Kunnskap er derfor viktig, mener hun.

Brukes ikke forebyggende

Tilrettelegging brukes ikke som forebyggende tiltak, finner Svinndal. Den kommer ofte først når arbeidsevnen er lav, og slitasjen er stor. Det er for sent. For da står man ofte allerede i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Vær åpen!

Det er viktig å involvere kolleger og ledere i din egen situasjon, sier Svinndal til fagbladet Din Hørsel.

– Blir den hørselshemmede sittende alene med ansvaret for å skape en bedre jobbhverdag, skapes det en høy grad av slitenhet.

Audiopedagogen finner ikke noen sammenheng mellom graden av hørselstap og sykefravær. Men hun finner en klar sammenheng mellom slitenhet og sykefravær.

Kilde: Din Hørsel, utgave 5., 2018

Middelaldrende mann holder hånden rundt øret for å høre bedre
Foto: ColourboxFortell kolleger og ledere om hørselstapet ditt, oppfordrer audiopedagog.