Personer over 75-åringer har altfor dårlig belysning hjemme, viser en studie som nylig er gjort blant eldre i Drammen.  


Mer lys gir deg et bedre liv, mener forskere. Men færre enn 1 av 10 som deltok i studien hadde anbefalt lysnivå i stua eller i gangen hjemme hos seg selv.

Studien er gjort av førsteamanuensis Helle K. Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge og ble presentert under Arendalsuka.

Lite kompetanse i kommunene

– Vi vet at godt syn og godt lys fører til bedre helse og livskvalitet.

– Når du har godt syn, orker du mer. Du kan være mer fysisk aktiv og du får bedre mental helse, sa Falkenberg da hun presenterte undersøkelsen.

Det er lite oppmerksomhet om syn og lys i samfunnet, og det er lite kompetanse på dette ute i kommunene, la hun til.

Bak arrangementet under Arendalsukas sto Norges Blindeforbund og Norges Optikerforbund.

Økte belysningen i 30 hjem

Falkenberg og forskerkollegene hennes økte belysningen i 30 hjem. Disse ble sammenliknet med en kontrollgruppe hvor de eldre hadde samme belysning som før.

Dette viste at økt belysning ga de eldre bedre helse, bedre synsopplevelse og flere kunne lese og skrive mer.

De fleste sa etterpå: «Har det vært så mørkt?»

– Kompetanseheving i kommunen er nødvendig. Og det er enkle tiltak som skal til for å få et mer synsvennlig hjem og sikre at eldre kan bo lenger hjemme, sa Falkenberg.

Eldre person ser ut i luften i et dunket rom
Foto: ColourboxEt stort flertall blant eldre i Norge har antakelig alt for dårlig belysning hjemme. I en studie viste det seg at de som fikk bedre lysforhold, også rapporterte om bedre helse og mer lesing og skriving i hverdagen.

Hun mener at den kommunale helsetjenesten må styrke kunnskapen og knytte til seg kompetanse fra lokale optikere og andre fagpersoner for å skape en mer synsvennlig hverdag for eldre.

Mange uhell kunne vært unngått

Ifølge Helsebarometeret for 2018 foretrekker de aller fleste å bo i egen bolig, også dersom de skulle bli blinde eller synshemmet.

Med riktig utforming kan flere enn 300 000 uhell i trapper eller ved kanter unngås hvert år, slår rapporten fast.

Det er vanskelig å vurdere eget syn. Synsendringer kommer ofte gradvis. Mange eldre og pårørende er derfor ikke oppmerksom på hvor store problemer svekket syn gir i hverdagen.

Studien til Falkenberg viser også at det tar omtrent en måned før en eldre person vender seg til å benytte mer lys hjemme.


Kilder: Helle K. Falkenberg: «Leve hele livet – i et synsvennlig hjem!» og foredrag under Arendalsuka.