Hovedstaden satser nå mye på universell utforming i både nye og gamle skolebygg. Hvordan går dette arbeidet?

Det kommunale selskapet Undervisningsbygg Oslo KF er en viktig aktør i arbeidet med å nå målet om at alle skoleanlegg i hovedstaden skal være universelt utformet innen år 2025.

Godt besøkt møte

Under et møte 24. januar fortalte administrerende direktør Rigmor Helene Hansen om Undervisningsbyggs satsing på universell utforming i Oslos skolebygg. Deltakerne fikk også høre hvordan satsingen settes i verk.

Frokostmøtet hos advokatfirmaet Lippestad AS var godt besøkt og det var mange spørsmål og god diskusjon. De frammøtte fikk høre om ulike aspekter ved universell utforming i forhold til både nye og eksisterende bygg.

Faglig leder i Universell Utforming AS, Trine Presterud, fortalte om hva universell utforming betyr i praksis og kom med mange illustrerte eksempler.

Interessen for temaet var så stor at arrangørene nå vil følge opp med et dagsseminar.

Hele 85 000 elever

Undervisningsbygg er altså et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i byen.

Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler. Cirka 85 000 elever og 13 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler.

Undervisningsbygg bruker over to milliarder kroner hvert år på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Eget fond til ekstratiltak

Ett av tiltakene i Oslo kommune er hvert år å fordele midler fra et eget fond som skal gå til ekstratiltak som fremmer universell utforming.

Midler fra fondet er blant annet blitt brukt til oppmerking for svaksynte, døråpnere for rullestolbrukere og nye HC-toaletter. I tillegg tilrettelegges uteområder for universell utforming.

Oslos erfaringer

Erfaringene som er gjort i Oslo viser at fem hovedområder peker seg ut når hovedstaden nå prøver å nå målet om universell utforming av alle skolebygg innen 2025.

Dette er: hovedinnganger, heis, HC-toaletter, HC-parkering og hovedløp, det vil si korridorer og kommunikasjonsveier.

Da Norges Handikappforbunds sine tilgjenglighetsrådgivere i 2016 besøkte Tokerud og Munkerud skole, så trillet de henholdsvis terningkast seks og fem for det de så av universell utforming.

Lyd og lys er vanskelig

Under et tidligere arrangement om universell utforming av skolebygg i Oslo i 2017, kom det fram at lyd og lys er det kommunen har minst kunnskap om.

Det er ca. 2500 barn i Norge med en hørselshemming. Mange av dem bor i Oslo. Og det er helt avgjørende for disse barna at skolebyggene er universelt utformet, særlig med tanke på lyd og lys.

Leverandørene til skolebygg spiller en viktig rolle og blir oppfordret til å tenke mer på innovasjon. De har nå til disposisjon gode oversikter over hva som må gjøres for å tilfredsstille kravene til universell utforming i et skolebygg.

For å styrke arbeidet med universell utforming kommer Undervisningsbygg Oslo KS om kort tid til å lyse ut to nye stillinger som prosjektleder og koordinator på universell utforming av bygg.

Oslo kommune fikk i fjor en internasjonal pris for sitt arbeid med å gjøre Oslo til en universelt utformet kommune innen 2025. 


Kilder: Oslo kommune, MyNewsdesk, Lippestad advokater, Zeroproject