Om et barn blir syk i lang tid kan AV1 være barnets øyne, ører og stemme i klasserommet på skolen.

Slik kan barnet unngå å miste kontakten med skolen og med vennene sin.

 Allerede hos 500 barn 

Roboten AV1, som ble vist fram under London Design Biennale, er allerede installert hos 500 barn i 10 land.

 AV1 er utviklet av bedriften No Isolation og Snø Designstudio i samarbeid med barn, lærere, foreldre og Kreftforeningen.

No Isolation har i løpet av få år vokst til 58 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, London og Amsterdam. Selskapet jobber for tiden med å øke produksjonen sin, for å møte økende etterspørsel på det europeiske markedet. 

Tilrettelegging mot ensomhet 

– Norge er et land der samhold står sterkt, og det har påvirket oss til å legge vekt på inkludering i alt vi gjør, sier Karen Dolva, som er leder for No Isolation.

 – Konsekvensene av ensomhet er enorme, både fysisk og mentalt. Alle kan – og burde – få ta del i samfunnet, og jeg tror teknologi kan tilrettelegge for dette.

 Både Norge og Storbritannia er ledende land i Europa når det gjelder inkluderende design. Det var derfor ikke tilfeldig at Design og arkitektur Norge (DOGA) valgte å presentere roboten nettopp der.

  

Klasserom med roboten plassert på en pult
Roboten AV1 kan være det langtidssyke barnets øyne, ører og stemme i klasserommet på skolen.

Kilder og foto: DOGA og No Isolation