Politiets nettsted er best på universell utforming blant 278 offentlige og private nettsteder som er gransket av Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi. 

Generelt mener Difi at resultatet er for dårlig både i offentlig og privat sektor.

Politiet er helt suverene med en skår på 92 prosent oppfylling av kravene. Ingen andre verken blant offentlige eller private virksomheter oppnådde noe tilsvarende.

Flere gode kommuner

Flere kommuner hevder seg likevel godt og får høy skår på nettsidene sine.

Aller best er Skedsmo kommune med 84 prosent. Det er litt bedre enn direktoratet som selv står bak undersøkelsen (Difi), som oppfyller kravene med 83 prosent.

Også Porsgrunn kommune, Asker kommune, Askvoll kommune, Stavanger kommune, Ringerike kommune og Bærum kommune gjorde det bra.

Andre offentlige virksomheter som får høy skår er Skatteetaten, NAV, St. Olav hospital i Trondheim og SSB. Også flere skoler kommer godt ut.

Blant private virksomheter som tilbyr god universell utforming på nettsidene sine finner vi flyselskapet Norwegian, S-banken og First Hotels.

Tilsynet sin gransking omfatter altså ikke alle offentlige og private virksomheter. I alt 278 nettsteder er undersøkt i 2018.

Privat sektor dårligst

Blant de offentlige nettstedene som gjør det dårligst i testen i finner vi Forskningsrådet, Arkitekthøyskolen i Oslo, Bymuseet i Bergen, Ålesund kommune og Hamar kommune.

Likevel er det spesielt private virksomheter som gjør det dårlig i granskingen.

Blant disse finner vi Dagsavisen, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Rema 1000 og sportskjeden XXL.

Difi opplyser at målingen ble gjort som en ekspertevaluering i tidsrommet juni til august i fjor og at nettsteder kan ha blitt endret etter dette.

– Vi skulle gjerne sett et bedre resultat, sier Malin Rygg, direktør for tilsyn for universell utforming av IKT i Difi, i en pressemelding.

Dårlig kontrast

Blant de vanligste feilene Difi finner i undersøkelsen er dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn, mangelfull teksting av videoer, feilmeldinger i skjemaer, manglende mulighet til å forstørre innhold og utfordringer med tastaturbetjening.

Generelt finner Difi at:

Nettsteder som er lagd etter innføring av nytt regelverk, later til å være mer universelt utformet enn eldre løsninger.

Mange store nettaviser og nyhetsformidlere er langt fra å oppfylle kravene til universell utforming.

• Mange store nettbutikker er lite tilgjengelige for store deler av befolkningen.

• Flere store banker oppnår gode resultater.

• Privat sektor har større utfordringer enn offentlig sektor.