Dette var utgangspunktet til filmselskapet Sanden Media og Universell Utforming AS gikk sammen og søkte Bufdir om tilskudd for å fortelle om temaet gjennom lyd og bilder. Resultatet er blitt 10 korte filmer som setter det personlige aspektet ved universell utforming i fokus, ikke bare lover og regler.

I filmene blir vi med en rekke mennesker med ulike utfordringer knyttet til ulike funksjonsnedsettelser:

Allergi

Her blir vi med allergiker Harald ut for å spise på restaurant og han forklarer hvorfor det har blitt tryggere og lettere for ham å spise ute etter at menyene på restauranter er blitt merket med allergener.

Hørsel

I filmen om hørsel blir vi med Marte på en togtur hvor hun forteller hvordan hun som hørselshemmet opplevde det stressende å reise kollektivt tidligere, og hvordan det er blitt bedre nå.

Vi er også med lærer Merete i en klassesituasjon og hun forteller hvordan et lydanlegg som er utviklet for hørselshemmede elever, fører til bedre ro i klassen og mindre slitasje på henne som lærer selv om hun har normal hørsel.

Syn

Synshemmete Elise bestiller dagligvarer ved hjelp av mobilappen kolonial.no. Hun forteller hvor mye tid og krefter det koster henne å handle i butikk og hvordan denne appen gir henne en bedre hverdag.

Mobilitet

Sissel, som er rullestolbruker, forteller i filmen om hvor sårt det var da hun ikke fikk plass sammen med familien i kirken da datteren ble konfirmert. Hun viser oss hvordan kirken nå er oppgradert slik at hun får plass med rullestolen sin.

Fjellheisen i Holmestrand som binder øvre og nedre plan av byen sammen, har ført til nye muligheter for innbyggerne, særlig de som beveger seg på hjul. Bjarne forteller om hva heisen betyr for folk i Holmestrand og for ham selv som syklende leder for frivillighetssentralen.

Maureen, som er mor til en ungdom med flere typer funksjonsnedsettelser forteller om hvordan et stellerom for voksne i Stavanger nå har gjort det mulig for henne å dra på bytur alene med sin datter som bruker rullestol.

Dysleksi

DyslektikerenMarianne forteller om hvordan PC’en og lese og skriveprogrammene hun har på den, har vært, og er, avgjørende for at hun skal kunne gjennomføre skole og studier.

Demens

Vi blir med demensrammede Elisabeth på tur alene rundt Store Stokkavatn i Stavanger. Her er det mange skilt som viser retningen du skal gå for ulike ruter. Dette er avgjørende for at Elisabeth skal våge seg ut på tur alene viser filmen.

Syn

For mange kan det være overraskende smarttelefoner er til stor hjelp for synshemmete.  Astrid viser og forteller i denne filmen om sin nye hverdag etter at hun begynte å benytte seg av smarttelefon og alle mulighetene som ligger i den for henne som er blind.

Tilskudd fra Bufdir

Filmene er laget over en fast mal og er korte jeg-fortellinger som varer 1-2 minutter hver.  De er laget som 10 enkeltstående mini-dokumentarer som kan ses i sammenheng eller hver for seg og forteller historiene til mennesker som har fått en bedre hverdag takket være universell utforming. Alle filmene, i tillegg til andre filmer om universell utforming som Sanden Media har laget, er tilgjengelige fra nettsiden www.uufilm.no Filmene kan fritt brukes i sosiale medier, undervisning eller foredrag. Prosjektet mottok støtte gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning innen universell utforming i fjor, og filmene er nå klare for bruk.

Skjermdump fra filmen
Foto: Skjermdump fra filmenI filmen forteller Elisabeth Sjølie om hvordan hun som demenspasient likevel kan greie seg på egenhånd på tur da turstien er tydelig og konsistent merket.