Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i en kommune kan sørge for at gruppens perspektiver tas med både i planlegging og gjennomføring av politikken.

Rådsmedlemmer på befaring i bygg
Foto: Terje SkåreRådet i Asker i 2017
Rådene skal komme med innspill, kommentarer og gi råd – og det er lovpålagt å ha et slikt kommunalt organ. 

Rådsmedlemmene har gjerne verdifull egenerfaring. I tillegg skal de ivareta mennesker med redusert funksjonsevnes' interesser i kommunale prosesser.

 Roser Drammen kommune

 I en artikkel på nettsidene til organisasjonen Uloba forteller KrF-politikeren Hege Tegler om sine erfaringer som medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen. Dette rådet teller ni medlemmer, hvorav tre er politikere og seks er representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. 

– Rådene har en viktig samfunnsoppgave som talerør for en gruppe mennesker hvis meninger ofte systematisk blir oversett, sier Tegler.

 Samtidig roser hun Drammen kommune for å ha et veldig bevisst forhold til rådet sitt. Hun roser også hvordan kommunen bruker kompetansen som finnes i rådet.

 

Må involveres tidlig 

– Administrasjonen er generelt veldig flinke til å involvere oss i de prosessene der det er naturlig, og den forstår at vi må involveres tidlig i disse prosessene om kommunen skal nyttiggjøre seg av innspillene våre fullt ut, sier hun.

Tegler peker også på det viktige i at medlemmene i rådet har et mangfold av erfaringer. At man har en funksjonsnedsettelse, betyr nemlig ikke at man kan eller bør uttale seg på vegne av mennesker med helt andre funksjonsnedsettelser, påpeker hun. 

Mer om Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

Du kan også lese mer om råd for personer med nedsatt funksjonsevne på regjeringen.no.

Kilder: Uloba, Lovdata og Bufdir