Et samarbeide mellom svenske designstudenter, en bedrift på Vestlandet, NTNU og Oslo kommune har ført til en helt ny måte å tenke toalett for eldre og andre som vil ha et enklere toalettbesøk.

Ideen er egentlig forbausende enkel.

Toalettsetet kan nemlig dreies 360 grader. Da blir det lettere å komme ut av en rullestol og over på toalettet. Og det kan bli mulig å vaske hender før man tar på rullestolen.

Et bedre og billigere toalett

Nok et viktig poeng er at baderom på institusjoner nå kan bli mindre plasskrevende. Dermed kan de bli billigere å bygge, uten at det går ut over funksjonaliteten.

Det hele begynte med at Jonny Nersveen, forskningsansvarlig hos Norsk forskningslaboratorium for universell utforming hos NTNU Gjøvik, satte seg ned sammen med Jan Tore Lindskog i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo, som blant annet har ansvar for hovedstadens sykehjem.

De to ble slått av hvor lite det finnes av gode toalettløsninger for institusjoner.

Med støtte fra Husbanken utlyste de en innovasjonskonkurranse. Slik ble tre studenter ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm involvert. Det samme ble bedriften Bano på Sandane i Sogn og Fjordane.

– Løsningen vi fikk var så enkel og genial at vi nesten måpte, forteller Nersveen i et intervju med Aftenposten. Han er overbevist om at løsningen vil forandre baderomstenkningen.

Må endre regelverket

Hos Bano er direktør Roy El Sayed opptatt av at store bad og store avstander inne på badene er med på å ødelegge muligheten til å være selvhjulpen på badet.

Men i dag regelverket for bad på institusjoner klart: Bad må være store. Skal den nye måten å tenke bad for personer med funksjonsnedsettelser slå an, må regelverket endres.

– Vi ønsket å utvikle et produkt som var best for brukerne og pleierne, sier El Sayed. Selv om Oslo kommune bidro i innovasjonsfasen, blir det nå opp til firmaet å selge produktet og forsøke å ta det ut i verden.

Kilde: Aftenposten

Illustrasjon baderom
Foto: BanoEn helt ny måte å tenke toaletter for funksjonshemmede. Nå blir jobben å bringe nyvinningen ut i verden.