Standard Norge har utgitt to nye norske standarder som skal gjøre handels- og finanstjenester mer tilgjengelige.

Den første standarden angir krav til hvordan detaljhandel skal utformes for å sikre likeverdig tilgang. Detaljhandel omfatter alt fra butikklokaler til nettbutikker. Standarden omfatter også krav til de personlige tjenestene du kan få i butikken.

Den andre standarden angir krav til produkter og tjenester innenfor bank og finans. Også disse bør være tilgjengelige for alle, og det kan de bli ved å benytte prinsippene for universell utforming. Her handler det blant annet om gode nettløsninger, automater og personlig hjelp du kan få om du henvender deg til for eksempel en bank eller et forsikringsselskap.

 

Ikon for handlevogn
Foto: ColourboxStadig flere av oss handler i nettbutikker. Da er det viktig at også disse er tilgjengelige for flest mulig.

Kilde: Standard Norge