Når arkitekter velger farger og materialer i nye bygg, tenker de mest på estetikk. Men tilgjengelighet for svaksynte og orienteringshemmede er også viktig. Uten at det behøver å hindre spennende bruk av lys og farger.

Trapp og rulletrapp i mørk lilla fargesjattering
Foto: Tittelblad fra SINTEF-rapportenEn ny rapport viser mange konkrete eksempler på hvordan arkitekter kan bruke lys, farger og kontraster i planleggingen.
En ny rapport fra SINTEF forfattet av Karine Denizou, kan bli et godt hjelpemiddel for arkitekter som vil noe mer enn bare å lage estetiske bygg.

Denizou og kolleger har tatt for seg tre konkrete case: Paleet kjøpesenter på Karl-Johan, det nybygde kulturhuset Sentralen og nye Edvard Munchs videregående skole. Alle tre i Oslo.

De har sett på hvordan arkitektene her har løst utfordringer knyttet til universell utforming og orienterbarhet. Det siste handler om at alle skal kunne finne veien i bygget.

Oppfordrer til å bruke spesialist

Tilnærmingen til universell utforming har vært forskjellig i de tre byggene.

Undersøkelsen viser blant annet tydelig at det er behov for mer kunnskap om hvordan luminanskontrast kan brukes som arkitektonisk virkemiddel, for at personer skal kunne orientere seg i bygninger.

Rapporten oppfordrer også flere arkitekter til å ta kontakt med spesialister på lys, farger og kontraster til prosjektering av publikumsbygg. Og det bør skje tidlig å arbeidet i med å utvikle bygget.

Å beherske farge- og materialbruk – i kombinasjon med belysning – er en forutsetning for å utvikle inkluderende omgivelser, mener SINTEF. Har man ikke dette selv, så bør arkitektene samarbeid med lysdesignere i prosjekteringen.

Ha lav terskler for å innhente spesialisthjelp, lyder oppfordringen.

Få hjelp av svaksynte

SINTEF har fått meg seg to svaksynte og to personer med normalt syn til å teste byggene.

I store offentlige prosjekter oppfordres det i rapporten til å gjøre det samme: Inviter brukere med spesielle krav til omgivelsene inn som testere.

Kunnskap om brukernes behov er nemlig helt nødvendig.

Målrettet kunnskapsutvikling

Forfatteren bak rapporten tror at målrettet kunnskapsutvikling
og opplysningsarbeid, på sikt vil ha større effekt enn strenge regelkrav.

Denizou frykter at strenge krav både kan komme til å hindre utvikling av nye løsninger og redusere repertoaret av materialer som arkitekter våger å bruke.

Da er løsningen heller veloverveid kravsetting, i kombinasjon med kunnskap om hvordan lys, farge og kontraster kan brukes i nye bygg.

Arbeidet med rapporten har vært finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forskningsrapporten «Lys, farge og luminanskontrast» kan du laste ned gratis som en pdf-fil her.


Kilde og foto: SINTEF-rapporten