Ofte når noen skal rekrutteres til en ny jobb, brukes det en personlighetstest. Når personer med nedsatt funksjonsevne i stor grad står utenfor arbeidsmarkedet, kan det skyldes utvelgelsesmetoder som ikke er tilpasset alle.

Tavle med skrift: Work with us
Foto: ColourboxPersoner med nedsatt funksjonsevne som kunne ha gjort en god jobb, risikerer å bli stående utenfor arbeidsmarkedet på grunn av utvelgelsesmetodene som brukes
Personlighetstester er ofte utformet slik at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får deltatt på lik linje med alle andre, mener selskapet Funka. Som nå har fått i oppdrag fra designselskapet WeCompose å øke tilgjengeligheten i deres testverktøy.

Når arbeidsgiver og arbeidstaker finner hverandre, skjer det stadig oftere i automatiserte former på internett. Der kan digitaliserte og anonymiserte personlighetstester gjøre prosessen mer effektiv og rettferdig. Men de testene som finnes i dag straffer funksjonshemmede personer, fordi de ikke får de samme mulighetene til å svare på testspørsmålene.

Funka har, sammen med Implement Consulting Group, tidligere undersøkt digitale hindre for økt sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne, på oppdrag fra Bufdir. 

Kilde: Funka