Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne må få status og pondus på linje med andre politiske utvalg. Det mener ordfører Tom Anders Ludvigsen i Vestby.

Under den årlige nasjonale Safo-konferansen på Gardermoen var et viktig tema hvordan kommunale råd for funksjonshemmede skal utrustes til å gjøre en best mulig jobb for dem de representerer.

Handikappnytt.no rapporterer at en vanlig erfaring er at rådene ikke får opplæring, ikke blir tatt med i diskusjoner og kommer altfor sent inn i politiske saker som har betydning for tilgjengelighet, deltakelse og universell utforming.

Dette til tross for at disse rådene er lovpålagt i kommunene.

Derfor skapte det begeistring på Gardermoen da ordfører Ludvigsen (Ap) i Akershus-kommunen Vestby gikk på talerstolen og leverte en engasjert kjærlighetserklæring til de kommunale rådene for funksjonshemmede.

Kilde: Handikappnytt

 


Foto: Skjermdump fra Handikappnytt.noOrdfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i Vestby på talerstolen.