Ski er et av de nye bysentrumene rundt Oslo som vokser raskt. Nå kan Skibyens innbyggere få et nytt og universelt utformet torg. 

Mennesker på torget
Foto: Ski kommuneI fjor sommer fylte Ski kommune parkeringsplassen på torget i sentrum med blant annet gatesjakk, et glasshus, bord og stoler. Samtidig ble innbyggerne invitert til å komme med ønsker om bruken av torget.
Ski kommune utlyser om kort tid arkitektkonkurranse om utviklingen av torget. God folkehelse og universell utforming blir retningslinjer for arkitektene.

I dag er torget i Ski sentrum en kjedelig parkeringsplass. Kommunens mål er å gjøre torget til en møteplass med frodig byliv. Totalt 50 millioner kroner har kommunen satt av til prosjektet.

Da kommunen spurte innbyggerne om hva de vil gjøre med torget, strømmet det inn med forslag. Folk vil ha det grønt, de vil ha vannspeil, de vil ha aktiviteter og sitteplasser. De vil også ha belysning og steder som passer for alle til alle årstider.

Politikerne i Ski er nå tydelige på at universell utforming skal bli høyest vektlagt ved valg av ulike løsninger.

Kilde: Ski kommune