I februar møtte det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Finnmark, det respektive rådet i Murmansk fylke. 

Bilde av rådsrepresentanter
Foto: Finnmark fylkeskommuneRussiske og norske representanter har møtt hverandre.
Dette var andre gangen de to rådenes representanter møtte hverandre.

I Finnmark er man positivt overrasket over hva russerne har fått til på kort tid.

Særlig imponert er de over den digitale kartleggingen av blant annet tilgjengelighet i offentlige bygg som russerne har satt i gang.

– Det var lærerikt å få vite om hvor langt begge land har kommet i sitt arbeid med universell utforming og sysselsetting av mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Alesia Andreassen. Hun er rådgiver ved Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga i Finnmark fylkeskommune.

Nå som medlemmene i de to rådene er blitt bedre kjent med hverandre, vil de gjerne komme i gang med mer konkret samarbeid.

Kilde: Finnmark fylkeskommune