Hele 70 personer deltok da Ørsta kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte konferanse om å skape et inkluderende lokalsamfunn. 

Sentrum Ørsta
Foto: Ørsta kommune/Tegnestuen FeltØrsta har gjennomført flere tiltak i sentrum der universell utforming har vært viktig
Både Ørsta kommune og fylkeskommunen er medlemmer i KS sitt kommunenettverk for universell utforming.

Ørsta har gjennomført flere tiltak i sentrum og lagt vekt på medvirkning i gjennomføringen av nærmiljøprosjektene sine. Dette fikk deltagerne høre mer om under konferansen 25. januar.

Det handlet blant annet om planlegging, sambruk, medvirkning og demografiske utfordringer. Universell utforming var en rød tråd under hele arrangementet.

Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune