Vil du lære mer om planlegging av gode, velfungerende og inkluderende uterom?
Bedriften Universell Utforming AS har ledige plasser på seminaret «Inkluderende uterom – universell utforming i praksis» som arrangeres 10. april.

Seminaret vil gi faglig påfyll for alle som er involvert i utforming av uterom – fra overordnet strategi til avgjørende detaljer. Det blir blant annet innlegg om byromsnettverk i byer og tettsteder, medvirkning og prosess i Porsgrunn og Skien, uteområdene ved Åsveien skole i Trondheim, eksempler på uteområder som stimulerer til aktivitet og minimumskrav til uteareal i byggteknisk forskrift (TEK17).

Målgruppen for seminaret er alle som er involvert i utforming av uterom; offentlig ansatte og privatpraktiserende, planleggere, prosjekterende, entreprenører, politikere, eiendomsutviklere, borettslag, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Barn på trehjulssykler rundt et tre
Foto: Terje SkåreIllustrasjonsfoto