Ski kommune går foran i arbeidet med universell utforming. Nå tilbyr den legekontorer, fysioterapeuter, tannleger og andre sjekk av uu-standarden.

Dør med skrift "utgang"
Foto: Foto fra nettsidenEn dør som klart forteller hva den kan brukes til.
Problemene i Akershus-kommunen ligner de man finner en rekke andre steder her i landet. Det er smale dører, terskler, manglende skilting, tunge dører og høye skranker som gjør hverdagen vanskeligere for brukerne

Nå vil kommunen at helsetilbudet til innbyggerne skal bli så tilgjengelig som mulig.

I tillegg til å tilby alle private og offentlige tilbydere av helsetjenester gratis uu-sjekk, så har kommunens ressursgruppe for universell utforming laget en enkel brosjyre for helsesentre om tilgjengelighet.

Ski kommunes brosjyre for universell utforming av helsesentre finner du her som nedlastbar pdf-fil.

Kilde: Ski kommune