Mange personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig å reise kollektivt alene. 

Kvinne i rullestol på togperrong
Foto: ColourboxForutsigbarhet er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal velge å reise kollektivt, finner forskerne bak studien
For mange er transport en utfordring i hverdagen. Men blant personer med nedsatt funksjonsevne er det enda flere som synes dette er et problem.

Størst problemer møter personer med nedsatt bevegelsesevne og utviklingshemmede. Men også personer med nedsatt hørselsevne, nedsatt synsevne eller ADHD kan synes at kollektivtransport er vanskelig.

I en ny studie gjort av Sentio Research Norge for Bufdir, har man nå fått fram et mer helhetlig bilde av hvilke grupper som støter på hvilke barrierer når de ønsker å reise kollektivt.

Blant annet vet vi nå at:

  • Hørselshemmede benytter kollektivtransport omtrent like hyppig som befolkningen ellers.
  • Personer med nedsatt synsevne reiser også ofte kollektivt.
  • Personer med nedsatt bevegelsesevne reiser sjeldnest kollektivt.
  • Blant de som har ADHD eller utviklingshemming reiser rundt 4 av 10 kollektivt daglig eller ukentlig.

Personer med nedsatt funksjonsevne reiser ofte kollektivt fordi de ikke har bil. Ulikt andre reiser de ikke kollektivt fordi det er en enkelt.

Personer med nedsatt bevegelsesevne unngår ofte å reise kollektivt, på grunn av fysiske forhold ved transportmiddelet eller holdeplassen. De kan også synes det er vanskelig å komme seg til og fra holdeplassen. Personer med ADHD kan synes at kollektivtransport byr på mange ubehagelige inntrykk.

Mange personer med funksjonsnedsettelser reiser kun på enkelte faste strekninger de har reist tidligere.

Hørselshemmede har stort sett kun problemer med annonsering av stopp. Men synes til gjengjeld at dette kan være en betydelig utfordring.

Du finner mer i rapporten «Bruk av kollektivtransport i befolkningen og blant personer med nedsatt funksjonsevne». 


Kilde: Sentio/Bufdir