Hvilke utfordringer møter arkitekter når de skal tegne bygg med universell utforming? En ny doktorgrad ser på dette.

Inger-Marie Hølmebakk - portrett
Foto: Trond IsaksenInger-Marie Hølmebakk er til daglig ansatt ved Deltasenteret i Bufdir
Det er Inger-Marie Hølmebakk som skal forsvare doktoravhandlingen sin om temaet ved Arkitektur- og designhøgskolen  i Oslo. Vil du gå på prøveforelesning så finner den sted 2. mars klokka 10.00, før selve disputasen. 

Hølmebakk har intervjuet arkitekter og hun har fulgt arbeidet ved arkitektkontorer.

Hølmebakk fant at de fleste arkitekter anser universell utforming som viktig og riktig. Samtidig virker det som flere opplever begrepet som vagt.

 Du kan lese mer på nettsiden til AHO. 

Kilde: AHO