Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har nettopp holdt konferanse der deltagerne gjorde opp stauts for arbeidet med universell utforming i Norge. 

Tegning av samfunsinfrastruktur
Foto: Tegning fra FFO«Norge universelt utformet – hva nå?» var temaet for konferansen i januar.
Konferansen som ble støttet av Bufdir, inneholdt både erfaringsutveksling og diskusjoner. Både utfordringer og muligheter ble presentert.

Ett innspill gikk blant på at ny teknologi må tas i bruk raskere.

Her finner du mer om konferansen og to av foredragene som videoer.

Kilde: FFO