Det finnes en rekke gode eksempler på universell utforming landet rundt. Nå er mange av dem samlet i ett hefte.

Inngangsparti skole
Foto: Fredrik NaumannÅsveien skole i Trondheim er ett av eksemplene i heftet.
Det er KS som har laget det nye heftet «Nyttig for alle, nødvendig for noen». I heftet finner du eksempler på universell utforming i kommuner og fylkeskommuner.

KS har de siste fire årene drevet et nettverk for kommuner og fylkeskommuner, der temaet er universell utforming.

Mye bra arbeid er gjort i disse kommunene.

For eksempel den nye kirken i Time kommune, Hersleb skole i Oslo kommune, Sølvberget kulturhus i Stavanger kommune og rådhuset i Bodø kommune. Alle er med i det nye heftet.

Heftet har også eksempler på satsinger i uterom og friluftsliv, som Stovnertårnet i Oslo kommune, Stemmenparken i Time kommune og turveier i Telemark fylkeskommune. I Gratangen kommune bygges det en ny sansehagen på dugnad.

– Ved å lære av hverandre kan vi bli bedre og komme lengre i det å skape gode inkluderende lokalsamfunn for alle, sier Gunn Marit Helgesen som er styreleder i KS.

 Det nye heftet finnes som pdf-fil. 

 Vil du ha heftet i papirutgave gratis tilsendt, så send en epost til ordre@lupro.no . Oppgi navn, kommune, adresse og antall.

 

Kilde: KS