Museer skal være universelt utformet. Men hvordan kommer en i gang? Hvem samarbeider en med? Og hva koster det?

«Bare gjør det!» lyder tittelen på en ny bok skrevet av Hanna Mellemesæther og utgitt av Museene i Sør-Trøndelag (MIST).

Alle innen sektoren vet i dag at museer må være universelt utformet. Men hva det innebærer, er fortsatt mange i tvil om. For hva sier egentlig lovverket? Og når er noe godt nok? Også dette er spørsmål forfatteren forsøker å besvare.

Bak boka ligger erfaringer fra interne kurs hos MIST og fra lignende prosjekter både i Norge og internasjonalt.

Forfatteren går rett på sak og kommer med konkrete råd for å komme i gang. Her kan du finne inspirasjon til enkle løsninger. Boka er både lettlest og oversiktlig.

Målgruppa for boka er alle som har med museer å gjøre.

«Bare gjør det!» kan du laste ned som PDF-fil. Vil du ha den i trykt versjon for 150 kroner, så send en epost til post@mist.museum.no.

Tittelbladet i boken
«Bare gjør det!» er skrevet for alle som har ansvar for museer.