Vinteren som har festet et solid grep om store deler av Sør-Norge, gjør en rekke steder utendørs utilgjengelige for mange. Det hadde ikke behøvd å være så ille. 

To personer, hvorav én med barnevogn. må gå i veibanen på grunn av mye snø.
Foto: NTBKuldegrader, hålke og speilglatte fortau og perronger gjør den universelle utformingen utendørs elendig blant annet i Oslo. Noen steder har det vært direkte farlig å ferdes i hovedstaden denne senvinteren.
I nettmagasinet Samferdsel som utgis av Transportøkonomisk institutt (TØI), handler Lederen i siste utgave om nettopp dette.

«I Norge – det stolte vinterlandet som nå i enda en omgang olympiske leker har feid andre av banen – er det i årevis blitt snakket selvgodt om offentlighetens omsorg for eldre mennesker, barnevogntrillende familier og funksjonshemmede,» heter det.

Og videre litt lenger ned:
«Men hva med et aldrende menneske som tross skjøre ben gjerne vil en tur i butikken og samtidig trekke luft, se noe annet enn egne gardiner fra innsiden? Hva med en rullestolbruker uten bil, hva med et foreldrepar med barnevogn, men ikke bil?»

«Her i landet – som i andre land – snakkes det om satsing på universell utforming, om å legge samfunnet slik til rette at helst alle, ikke bare de spreke, skal kunne delta i hverdagslivet, ved eksempelvis å reise med kollektive transportmidler. Å ja?»

Lederen i Samferdsel fortsetter med å trekke fram flere eksempler på dårlig vintervedlikehold og hvordan funksjonshemmede som deltar i arbeidslivet møter spesielt store utfordringer om de vil reise kollektivt til jobb.

Noe tyder på at det man mange steder mangler reell vilje til å drive skikkelig vintervedlikehold, oppsummerer lederartikkelen i magasinet Samferdsel.


Kilde: Samferdsel