Norge er blant landene i Europa som har størst andel studenter med sykdom eller andre problemer. 

Kvinnelig rullestolbruker framfor PC
Foto: ColourboxIllustrasjonsfoto
Generelt er andelen studenter med funksjonsnedsettelse stor i de nordiske landene, sammenlignet med andre land.

I Frankrike er det til sammenligning bare 10 prosent av studentene som opplyser at de har en funksjonsnedsettelse . I Italia er det 14 prosent, ifølge Eurostat sin undersøkelse Eurostudent som refereres av SSB.

Funksjonsnedsettelser omfatter etter det europeiske statistikkbyrået Eurostat sin definisjon både kroniske sykdommer, lærevansker som dysleksi og svekkelser i syn, hørsel eller førlighet.

Kroniske sykdommer og psykiske problemer

Det kan være flere årsaker til den store forskjellen mellom land i Europa.

I Norge oppgir 8 prosent av studentene at de har kroniske sykdommer, mens 7 prosent av studentene i Norge har psykiske problemer og 5 prosent har lærevansker.

Mindre vanlig i Norge er problemer med hørsel, syn eller andre langvarige fysiske funksjonsnedsettelser. Mellom 3 og 4 prosent av studentene i Norge sier at de sliter med dette.

Til sammenligning sier hele 8 prosent av studentene i Tyskland at de har problemer med hørsel eller syn.

Mye lærevansker i Norge

Andelen studenter med psykiske problemer varierer fra 1,1 prosent i Frankrike til så mye som 11 prosent i Sverige.

Sverige og Norge er på topp i andelen studenter med lærevansker som dysleksi og konsentrasjonsvansker. Fem ganger så mange sliter med dette i Norge sammenlignet med Tyskland.

Går det utover studiene?

I Eurostudent-undersøkelsen ble det også spurt om funksjonsnedsettelsen skaper begrensninger i studiene.

Her i Norge svarer bare hver femte student bekreftende på dette.

I Tyskland mener halvparten at funksjonsnedsettelsen deres er begrensende i studiene.

Får studenter hjelp?

Høyere utdanning i Europa skal være inkluderende. Studenter med en funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til å søke om støtte hos studieinstitusjonen, for å takle begrensningene.

I Norge vurderer likevel bare hver femte student med en funksjonsnedsettelse, at støtten de får fra det offentlige og fra utdanningsstedet er tilstrekkelig.

En tredel av studentene i Norge med funksjonsnedsettelser, sier at støtten de får ikke er tilstrekkelig. Dette er på nivå med andre land.

Spørreundersøkelsen Eurostudent gjennomføres blant studenter i 28 europeiske land. Formålet er å samle inn sammenlignbare data om studenter og høyere utdanning i Europa.

I Norge svarte 36,7 prosent av et utvalg på 24 000 studenter på undersøkelsen.

I en artikkel på SSBs nettsider kan du lese mer.

Kilde: Eurostat og SSB