Når personer med psykiske funksjonsnedsettelser vil ut å reise, er folkemengder og mangel på informasjon utfordringer for mange. Dette finner forskerne bak en ny rapport.

Person venter på trikken
Foto: Illustrasjonsfoto: ColourboxPersoner med psykiske funksjonsnedsettelser unngår ofte rushtidene for å slippe unna trengsel
Dagens forståelse av universell utforming handler i stor grad bare om personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Slik er det både i offentlige dokumenter, politisk debatt og arbeid med tilrettelegging.

Nå har forskere ved Transportøkonomisk institutt, med støtte fra Bufdir, undersøkt hvilke barrierer personer med psykiske funksjonsnedsettelser møter om de vil reise.

Trengsel og folkemengder er et stort hinder for personer med psykiske funksjonsnedsettelser som vil reise kollektivt, skriver forskerne i rapporten «Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne»

Mangel på informasjon om reisen er også noe som går igjen når denne gruppen skal fortelle om reiseerfaringene sine.

Bilen setter mange med psykiske funksjonsnedsettelser i stand til å reise nesten som andre, har forskerne også funnet ut. Toget oppleves også som et bedre alternativ enn andre transportmidler.

Kilde: TØI