Ikke alle grupper i befolkningen klarer å komme seg på nett. Derfor har KS i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablert et nytt tilbud til kommuner og andre som vil hjelpe dem som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. 

Tavle med skrift A-B-C
Hos Digihjelpen.no finner kommuner tips og råd til hvordan man kommer i gang. Her er det også eksempler fra andre kommuner, samt navn og kontaktadresser til folk i nabokommuner du kanskje få råd hos.
Det er først og fremst eldre, personer med ulike funksjonsnedsettelser, innvandrere og yngre brukere som for første gang skal benytte seg av kommunale eller statlige digitale tjenester, som har behov for grunnleggende digital kompetanse.

Laget som netthåndbok

Digihjelpen.no er lagd som en netthåndbok. Her finner du tips og råd for at kommunen skal kunne hjelpe innbyggerne med grunnleggende digital kompetanse.

– Grunnleggende digital kompetanse er en viktig forutsetning for at innbyggerne kan ta i bruk digitale tjenester som det offentlige tilbyr, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Dette nye verktøyet er ment å skulle bistå kommunene med å etablere et permanent tilbud for sine innbyggere. Det handler blant annet om ferdigheter slik at en kan søke, navigere eller kommunisere ved hjelp av digitale verktøy.

– Unngå digitale klasseskiller

Også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er glad for at Digihjelpen nå er en realitet:

– For å unngå digitale klasseskiller er det viktig at stat, kommune og frivillige samarbeider godt og gir gode lavterskeltilbud, sier Mæland.

Digihjelpen er resultatet av en samarbeidsavtale som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS inngikk i 2016 om å etablere et grunnleggende digitalt veiledningstilbud.

Gå videre til Digihjelpen.no

Kilder: Regjeringen.no