Bør avstanden mellom holdeplasser for busser være 300, 400 eller 500 meter?

Skilt for holdeplass buss
Foto: ColourboxHvor lang bør avstanden være mellom holdeplassene? Eksperter er uenige.
I flere måneder nå har diskusjonen gått om hvor lang avstand det bør være mellom holdeplasser for bussen. Striden startet da kollektivselskapet Ruter i Oslo annonserte at de vil øke avstanden mellom holdeplassene i hovedstaden.

Harald Minken, forsker hos Transportøkonomisk institutt (TØI), rykket ut mot argumentet om at dette utelukkende er smart.

Han viser til at et finnes mye internasjonal forskning på dette. Kort oppsummert sier den at kostnaden til dem som er om bord og som får lengre reisetid jo flere stopp det er, må avveies mot kostnaden til dem som skal på bussen og som må gå lengre til holdeplassen.

Det går selvfølgelig an å argumentere at det er bra for folkehelsa om folk må gå litt lengre til bussholdeplassene.

Men lengre avstand mellom holdeplasser er neppe god universell utforming.

Ikke alle kan gå like langt, og konsekvensene av lengre avstander kan være at mange eldre og skrøpelige folk ikke kan bruke kollektivsystemet.

Det tilsier korte avstander, påpeker Minken. Som mener det er riktig å prioritere universell utforming.

De to forskerne Kristine Wika Haraldsen og Mari Betanzo hos Urbanet Analyse mener i motsetning til Minken at den riktige holdeplassavstanden i Oslo er langt høyere enn dagens avstander.

Kilder: Samferdsel og Urbanet Analyse