Også i Bergen blir bilister provosert av busslommer som fjernes. Men forskere støtter tiltaket.

Vi skrev i forrige nyhetsbrev fra Universell utforming om at buss som stopper i veien, i stedet for i busslommer, gir god universell utforming.

Forskere hos Transportøkonomisk institutt (TØI) mener det er enklere å ivareta krav til universell utforming om bussen får en billig kantsteinstopp, enn om man lager en dyrere busslomme.

I 2018 planlegger Statens vegvesen å fjerne flere busslommer i Bergen. I stedet bygger vegvesenet altså kantstopp, rapporterer Bergens Tidende.

Slik vil vegvesenet imøtekomme kravene til universell utforming, samtidig som endringen blir vesentlig billigere enn hva den ellers kunne ha blitt.

TØI-forskerne påpeker at de foreløpig vet lite om effekten av kantstopp. Det trengs mer forskning på området. Også Statens vegvesen vil følge opp med evaluering av tiltaket.

Kilde: Bergens Tidende

Busslomme tettes igjen
Foto: Faksimile fra Bergens TidendeUniverselt utformede kantstopp-busslommer provoserer bilister i Bergen.