På internett finnes det etter hvert mye god helseinformasjon fra myndighetene. Men noe av den er lite tilgjengelig.

Tre forskere ved NTNU – universitetet i Trondheim – har sett nærmere på hvor godt forståelig informasjonen om brystkreft er på nettstedet helsenorge.no.

Om lag 3000 personer i Norge rammes årlig av brystkreft.

De tre forskerne konkluderer med at mye av informasjonene de finner om brystkreft på nettstedet helsenorge.no er verdifull. Men en del av informasjonen har et uklart språk. Noe var lettlest – og noe var vanskelig å forstå.

Både informasjonen om brystkreft og mye annen offentlig helseinformasjon på nettet kan bli bedre, mener de de tre forskerne.

Les mer hos forskning.no

Kilde: forskning.no

Skisse over svulst i brystet
Foto: Illustrasjonsfoto: ColourboxDet finner mye verdifull helseinformasjon på internett. Men forstår du teksten?