KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik at alle lesere får klar informasjon. 

Veilederen tar utgangspunkt i at alle skal kunne bruke samme løsning. Altså prinsippet bak universell utforming.

Jobber du med å skrive, bestille eller kvalitetssikre språk på kommunale nettsider, så kan KS sin veileder være til hjelp for deg.

Veilederen inneholder blant annet ti sjekkpunkter.


Kilde: KS