Selskapet MediaLT  har satt i gang en dugnad for å få apper mer universelt utformet.

Jobben som startet i 2017 har vært både vellykket, nyttig og spennende, rapporterer Morten Tollefsen i selskapet.

Kjernen i dugnaden har vært en Facebook-gruppe kalt App-løftet. Deltakerne har vært både funksjonshemmede, app-utviklere og fagpersoner.

I gruppa er rapportering av tilgjengelighetsfeil hovedfokus. Alt fra NRK Super og kollektivselskapet Ruter i Oslo til Avinor og Kolonial.no har fått beskjed om forbedringer.

Gruppa har blant annet samlet en stor mengde videomateriale som gir eksempler på tilgjengelighetsproblemer. Det er også tatt en masteroppgave i prosjektet.

Du kan lese mer om prosjektet, som også har vært støttet av Bufdir,  på nettsidene til MediaLT.

Smarttelefon med mange app-ikoner
Foto: IllustrasjonMange apper er blitt bedre etter at dugnaden kom i gang.

Kilde: MediaLT