Hovedstadens kjente slott og festning er et av de siste store historiske anleggene i Norge uten god tilgjengelighet. Men nå skjer det noe. 

En ny heis i Blåtårnet på Akershus kan gi flere tilgang til både fes

tsalen og slottskirken. Det blir også lettere å komme til langkjelleren og mausoleet.

– Prosjektet vil gjøre et av våre fremste nasjonalmonumenter mer tilgjengelig, sier riksantikvar Jørn Holme.

Han er opptatt av at universell utforming kan gi flere mulighet til å oppleve historien vår.

Samtidig peker Holme på at mye arbeid fortsatt gjenstår for at Akershus slott blir godt nok tilrettelagt for alle brukerne.

Prosjektet med heis i Blåtårnet er grundig utredet, ifølge Riksantikvaren. Men både Fortidsminneforeningen og Akershus Slotts Venner har klaget på vedtaket. Det er derfor overlatt til Klima- og miljødepartementet å ta den endelige avgjørelsen om ny heis og bedre universell utforming.

Kilde: Riksantikvaren

Akershus slott
Foto: Tomasz Sienicki / Wikipedia CommonsAkershus slott og festning er et av de mest besøkte turistmålene i Oslo.