I Norge får vi stadig flere universelt utformede løsninger, sa rådgiver Cato Lie i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon under FFO sin konferanse for medlemsorganisasjonene om statsbudsjettet. – Samtidig gjenstår det mye, understreket Lie.

TT-ordningen sikrer rullestolbrukere og blinde rett på en andel gratis taxiturer. I dag omfattes syv fylker av ordningen. I statsbudsjettet legges det ikke opp til at flere fylker blir inkludert, men en videreføring av ordningen for fylkene som allerede er omfattet av den. – En logisk brist, ifølge FFO-rådgiveren.

Lie mener at FFO også må jobbe for å sikre fremdrift i arbeidet med å gjøre togstasjoner universelt utformet. Så langt er 23 av total 336 norske stasjoner universelt utformet, mens 98 er tilgjengelige.

FFO har bedt om at ytterligere 18 stasjoner blir universelt utformet i 2018, og at 30 gjøres tilgjengelige.

FFO roser også muligheten mange busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne nå har til å få assistanse når de reiser med buss.

Hos FFO kan du lese mer om hva organisasjonen mener om universell utforming av bygg, skoler og om Husbanken.

Cato Lie holder foredrag
Foto: Faksimile fra FFORådgiver Cato Lie i FFO rapporterte om flere tiltak i riktig retning for universell utforming av Norge.

Kilde: FFO